Header image

Alzheimer Cafe Lichtenvoorde Okt 2010

LICHTENVOORDE - Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o.

Woensdagavond 27 oktober wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema staat in het teken van :” Contacten mijden.”

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. De toegang is gratis. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het thema van vanavond is :Contacten mijden.Omdat mensen met dementie zich steeds meer gaan terugtrekken is het risico dat ze in een isolement komen groot. Ze voelen dat ze zich niet meer staande kunnen houden tijdens gesprekken, kunnen het niet meer volgen en worden daardoor onzeker. Ook de omgeving ervaart dit als een handicap en weet niet goed wat ze hier mee aan moeten. Een traject begeleider kan heel waardevol zijn om dit proces te begeleiden en proberen deze contacten toch weer te laten plaatsvinden op het niveau van de dementerende..Ze begeleid daarbij niet alleen de dementerende maar ook de mantelzorgers zoals een echtgenoot, dochter of zoon. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om de contacten die iemand verliest ,maar om velerlei andere problemen die zich kunnen voordoen gedurende het hele proces van dementie en dat kan voor iedereen sterk verschillen. De trajectbegeleider die al geruime tijd werkzaam is in deze functie “Marja Wessels” zal deze avond verschillende facetten aan bod laten komen. Vanuit haar eigen ervaring zal ze deze situaties bespreken. Bovendien zal ze heel duidelijk haar functie en de meerwaarde om een trajectbegeleider in te schakelen uitleggen. Na de pauze is er dan gelegenheid om vragen aan haar te stellen. Het Alzheimercafé is een veilige plek om ervaringen te delen en vragen te stellen , zowel voor mensen die zelf aan de ziekte lijden als ook voor hun familieleden.Het is een ontmoetingsplek voor allen die op welke manier dan ook met dementie te maken hebben en in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachte willen wisselen.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde . Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Het programma tot december 2010 ziet er als volgt uit. November: Dementie en verlieservaringen. December: Samen het jaar afsluiten in gezellige sfeer.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de Alzheimertelefoon van Afdeling Achterhoek, 06-13514411. Zie voor meer informatie ook onze website: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre,Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, VIT Oost Achterhoek,Careaz, Sensire,Zorgcombinatie Marga Klompé, IJsselkring en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.Ander nieuws