Header image

Alzheimer Cafe Lichtenvoorde Nov 2010

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 24 november wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema staat in het teken van :”Verdriet om dementie.” Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. De toegang is gratis. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Dementie heeft te maken met steeds weer afscheidnemen en de dementerende zelf moet vaak accepteren dat hij of zij veel dingen niet meer kan of niet meer weet .Ook voor de mantelzorger verandert er veel . Dhr.Guus van den Munckhof ,geestelijk verzorger bij Azora, maakt dagelijks mee hoe dementie diep ingrijpt in het leven van de patiënt en diens naasten.Het gevoel telkens weer overvallen te worden door verdere achteruitgang,het gevoel steeds achter de feiten aan te lopen, het verdriet om het verlies van contact en wederkerigheid. Pastor van den Munckhof geeft inzicht in dit proces waarin de dementerende , de familie en andere naastbetrokkenen zich zullen herkennen. Hij geeft ook tips die houvast kunnen geven. Bovendien zult U zelf uw vragen kunnen stellen over dit onderwerp.

Het Alzheimercafé is een veilige plek om ervaringen te delen en vragen te stellen , zowel voor mensen die zelf aan de ziekte lijden als ook voor hun familieleden.Het is een ontmoetingsplek voor allen die op welke manier dan ook met dementie te maken hebben en in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachte willen wisselen. U bent van harte welkom.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde . Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer. Jaarprogramma 2010 Het programma tot december 2010 ziet er als volgt uit. December: Samen het jaar afsluiten in gezellige sfeer.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de Alzheimertelefoon van Afdeling Achterhoek, 06-13514411. Zie voor meer informatie ook onze website: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, VIT Oost Achterhoek,Careaz, Sensire,Zorgcombinatie Marga Klompé, IJsselkring en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.Ander nieuws