Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o

LICHTENVOORDE- Woensdagavond 23 november wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is:” Vragen rondom het levenseinde bij dementie”. Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom en staat de koffie klaar! Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op woensdag 23 november wordt in het Alzheimer Café in Lichtenvoorde een moeilijk thema besproken. Het zal dan gaan over vragen rondom het levenseinde bij dementie. Vragen over wilsbekwaamheid en de geldigheid van een wilsverklaring komen aan de orde in de lezing van dhr.F.Vermeulen, medewerker van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levensEinde (NVVE). Er zal ook informatie zijn over de zorg rondom het levenseinde; welke problemen kunnen zich voordoen in de laatste fase van dementie en wat kunnen we doen om de kwaliteit van leven dan nog zo optimaal mogelijk te houden,wat is palliatieve sedatie, hoe worden medische beslissingen rondom het levenseinde genomen en welke rol speelt de vertegenwoordiger van de patiënt in de besluitvorming. We hopen in een sfeer van respect voor de verschillende opvattingen met elkaar over deze moeilijke vragen na te denken. In de pauze kunnen ervaringen en meningen worden gedeeld met medebezoekers van het café die in een soortgelijke situatie zitten. U bent van harte welkom.

Wat gebeurt er. Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand augustus). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bezoekers praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Jaarprogramma 2011 December: Op weg naar kerst.

Inlichtingen. Voor meer informatie over het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. kunt U contact opnemen met de telefoon van Alzheimer Nederland Afdeling Achterhoek: 06-13514411. Zie voor meer informatie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, Sensire,Zorgcombinatie Marga Klompé en Huisartsenpraktijk Richtershagen Lichtenvoorde.Ander nieuws