Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. op 26 januari

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 26 januari 2011 wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is:” Het niet-pluis-gevoel.”

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. De toegang is gratis, zo ook de koffie en thee. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op woensdagavond 26 januari aanstaande is dokter Haarman te gast in het Alzheimercafé. Zij is specialist ouderengeneeskunde , de nieuwe benaming voor een verpleeghuisarts.Het thema voor die avond is: “Het niet-pluis- gevoel “.

Voordat een diagnose dementie wordt gesteld gaat er meestal een periode van onzekerheid aan vooraf.Men vrmoedt misschien dementie of twijfelt eraan,maar dat gevoel is vaag.Het geeft een gevoel van onbehagen bij de persoon zelf. Die kan zich daardoor onzeker voelen,in de war of bang zijn.Ook bij mensen in de direkte omgeving kan er een niet-pluis-gevoel ontstaan;Hier klopt iets niet, zo kennen we hem of haar niet”. In de familie en kennissenkring kan verschil van mening ontstaan;kinderen kunnen bijvoorbeeld denken;”Hier is iets aan de hand , we moeten dit uit laten zoeken”,terwijl anderen vaak letterlijk en figuurlijk meer op afstand zeggen:”Wij merken niets, het valt best mee. Dat levert soms moeilijke situaties of zelfs conflicten op. Dokter Haarman zal ingaan op de eerste verschijnselen van dementie en stappen die mensen kunnen ondernemen om meer duidelijkheid te krijgen.

In de pauze kunt U kennis maken met mensen die in dezelfde situatie zitten , onder het genot van een kopje koffie of thee.Steeds weer blijkt dat lotgenoten veel voor elkaar kunnen betekenen. Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen, die niet alleen over het onderwerp van die avond hoeven te gaan, maar van allerlei aard kunnen zijn.Behalve de gastspreker van die avond In dit geval Dokter Haarman, zijn er altijd nog meer deskundigen uit verschillende disciplines aanwezig in het Alzheimercafé. De twee trajectbegeleiders die onze regio sinds kort rijk is blijken steeds een belangrijke bijdrage te kunnen leveren en daadwerkelijk op zeer korte termijn ondersteuning in thuissituaties te kunnen bieden.Zeker ook mensen die zelf lijden aan dementie zijn van harte welkom in ons Alzheimercafé. We proberen de sfeer altijd gemoedelijk en ontspannen te houden , zodat een bezoek aan he Alzheimercafé gezien kan worden als een gezamenlijk uitje, waar het niet gek is als je soms niet metten begrijpt wat de bedoeling is. Kortom het Alzheimercafé is een fijne ontmoetingsplek voor iedereen die met demntie te maken heeft. U bent van harte welkom.

Jaarprogramma 2011. Het programma tot juli 2011 ziet er als volgt uit. 23 februari – Wat is er aan de hand en wie kan helpen. 23 maart – Bang Boos en in de war. 27 april- Er alleen voor staan. 25 mei- Miscommuniecatie met hulpverleners. 22 juni- Dementie op jonge leeftijd.

Inlichtingen.

Zie voor meer informatie de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, VIT Oost Achterhoek,Careaz, Sensire,Zorgcombinatie Marga Klompé.Ander nieuws