Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o.op 24 augustus

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 24 augustus wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is: “Omgaan met dementie.”

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis zo ook de koffie en thee. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Woensdagavond 24 augustus is het thema:” Omgaan met dementie.” Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familieleden. Een dementerende wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn of haar omgeving.Ook voor de familie is het proces erg ingrijpend.Daarom is het belangrijk te weten hoe men hier het beste mee om kan gaan, omdat iemand met dementie zich anders kan gaan gedragen als men van hem of haar gewend is. Dit kan leiden tot spanningen en irritaties. Deze avond wordt dit thema onder de aandacht gebracht door het geven van tips en adviezen die de zo moeilijke situatie voor de dementerende en de familie positief kunnen beïnvloeden en wat leefbaarder kunnen maken. Mevr M. Veldhuis “psycholoog bij Azora”en tevens gespreksleider van dit Alzheimercafé zal tijdens deze avond dieper ingaan op dit onderwerp.

In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld met lotgenoten die in dezelfde situatie zitten. Behalve de gastspreker zijn er meestal deskundigen uit verschillende disciplines aanwezig in het Alzheimercafé, waaronder de trajectbegeleiders die vaak op korte termijn ondersteuning in de thuissituatie kunnen bieden. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen over het thema van de avond. Bovendien kunnen er ook vragen gesteld worden die niet met het onderwerp te maken hebben en waarop U graag een antwoord wilt horen. De koffie en thee staat vanaf 19.30 klaar. U bent van harte welkom.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand Juli.). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Jaarprogramma 2011 September :Dementie en beweging. Oktober :Het wordt me teveel. November :Dementie en gevaarlijke situaties. December :Op weg naar kerst. ( Dit is een afwijkende datum nl. 14 december)

Inlichtingen. Voor meer informatie over het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. Kunt U contact opnemen met Mevrouw Riet Nieuwenhuis. Telefonisch bereikbaar via nummer 06-13514411 Zie voor meer informatie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. Is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek,Careaz, Sensire , Zorgcombinatie Marga Klompé en de huisartsenpraktijk Richtershagen. Lichtenvoorde.Ander nieuws