Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. op 22 juni

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 22 juni wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is:” Miscommunicatie met hulpverleners ”.

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het thema van vanavond is :Miscommunicatie met hulpverleners”. Miscommunicatie met hulpverleners is een probleem voor de mantelzorgers,de cliënten én voor de hulpverleners zelf. Het gaat voornamelijk over geen aansluiting kunnen vinden tussen de cliënt en hun naasten aan de ene kant en de hulpverleners aan de andere kant.

Vaak berust het op een onvoldoende luisteren waardoor gevoelens en problemen niet goed aansluiten bij elkaar. De hulpverlener verdiept zich vaak niet echt in de beleving van de mantelzorger, waardoor ze soms tegenover elkaar kunnen komen te staan. Goed luisteren naar elkaar zou al een groot deel van de problemen kunnen oplossen, zowel van uit de kant van de familie alswel vanuit de kant van de hulpverlener.In ons Alzheimercafé van juni zal aan de hand van enkele voorbeelden worden ingegaan op deze problematiek en zal gekeken worden hoe er een oplossing geboden kan worden om beter op één lijn te komen met de verschillende zorgverleners, gezien vanuit de cliënt en mantelzorger maar ook vanuit de hulpverlener.

In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld met medebezoekers van het café die in een soortgelijke situatie zitten. U bent van harte welkom. Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand Juli). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.Ander nieuws