Header image

Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o.

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 25 april a.s wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is: “Weerstand tegen opname”.

Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Careaz Antoniushove,Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.

De toegang is gratis zo ook de koffie en de thee. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Woensdagavond 25 april is ons thema:” Weerstand tegen opname.” In het leven van iemand met dementie komt er een moment dat thuis blijven wonen bijna onmogelijk wordt,ondanks alle hulp die naasten bieden.Helaas zijn er ook grenzen aan de professionele hulp in de thuissituatie. Opname in een verpleeghuis lijkt dan onafwendbaar en noodzakelijk. De beslissing hierover is één van de moeilijkste in het proces van dementie ,immers degene die getroffen is door de ziekte overzet vaak de eigen situatie niet meer, waardoor de naasten moeten beslissen tot opname.Weerstand hiertegen is een volstrekt natuurlijke reactie , zowel bij de betrokkene als bij de naasten.Het betekent immers soms dat twee mensen die al heel lang bij elkaar zijn gescheiden worden door de ziekte.Toch is het van belang om de beste zorg voor degene met dementie in te zetten en de naasten die vaak overbelast zijn te ontlasten van de zorg, zodat zij weer partner of kind kunnen worden. Op deze avond willen wij U informeren hoe U kunt omgaan met de weerstand tegen opname en wat de mogelijkheden zijn. Soms is de weerstand zo groot dat er helaas juridische maatregelen nodig zijn, ook hierover wordt uitleg gegeven. Onze gastspreker, Frans van Megen, werkzaam binnen GG-net ouderenzorg en in die hoedanigheid heeft hij regelmatig te maken met deze weerstand. In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp maar ook andere vragen kunnen uiteraard aan de orde komen. U bent van harte welkom.

Wat gebeurt er. Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde e.o..Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Jaarprogramma 2012. 23 mei:dementie en rouw 27 juni: Kleinschalige woonvormen. Juli : geen alzheimercafé.

Inlichtingen. Voor meer informatie: Bel met de Alzheimertelefoon Afdeling Achterhoek 06-13514411. Zie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé is bedoeld voor mensen uit de gemeente Oost Gelre, Aalten en Winterswijk , maar iedereen daarbuiten is natuurlijk ook van harte welkom.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek,Careaz, Sensire, Zorgcombinatie Marga Klompé, huisartsenpraktijk Richtershagen en trajectbegeleiding dementie.Ander nieuws