Header image

Alzheimer Café in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 23 mei a.s wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is: “Dementie en verlies ”. Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Careaz Antoniushove,Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis zo ook de koffie en de thee. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Woensdagavond 23 mei is ons thema:” Dementie en verlies.” Wie te maken krijgt met dementie levert in , elke keer opnieuw. Wat eerst nog kon kan nu niet meer, je verliest vaardigheden, je verliest gewoonten, je verliest herinneringen. Ook voor de mensen in de directe omgeving betekent de confrontatie met dementie verlies. Je verliest de wederkerigheid in de relatie, je verliest vertrouwdheid ,je verliest je maatje. Thea Berendsen was jarenlang geestelijk verzorger bij Azora. Ze ondersteunde mensen met dementie en hun familieleden bij hun verlieservaringen. Geillustreerd met prachtige beelden geeft ze inzicht in wat verlies bij dementie is, wat het met ons kan doen en ook wat wij er mee kunnen. In de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp maar ook andere vragen kunnen uiteraard aan de orde komen. U bent van harte welkom.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde e.o.. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Voor meer informatie: Bel met de Alzheimertelefoon Afdeling Achterhoek 06-13514411. Zie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek

Het Alzheimercafé is bedoeld voor mensen uit de gemeente Oost Gelre, Aalten en Winterswijk , maar iedereen daarbuiten is natuurlijk ook van harte welkom.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek,Careaz, Sensire, Zorgcombinatie Marga Klompé, huisartsenpraktijk Richtershagen en trajectbegeleiding dementie.Ander nieuws