Header image

Aanpassing in stedenbouwkundig plan 2e fase Fliebeek

LICHTENVOORDE - Na eerdere discussies in de gemeenteraad en in de Commissie Ruimte en Wonen presenteert het College van B&W tijdens de raadsvergadering van 13 april aanstaande een aangepast stedenbouwkundig plan Flierbeek 2e fase. Dit aangepaste plan komt volgens het college tegemoet aan de bezwaren van de buurtbewoners aan de Meerkoet tegen het huidige plan. Eerdere bezwaren van de buurt richten zich tegen de breedte van de strook tussen hun woningen aan de Meerkoet (Flierbeek Fase 1) en de nog te realiseren woningen tegenover hen, in het plan Flierbeek Fase 2. Als natuurlijke scheiding tussen de woningen is een waterpartij en groen voorzien. Op 13 april brengt het college een raadsvoorstel in, dat volgens haar maximaal tegemoet komt aan de wensen van de buurt. De waterpartij en het groen hebben in het aangepaste stedenbouwkundige plan een breedte van 66 meter. Ook is de waterpartij ruimer ingepland naar de zijkanten, zodat het ook wat betreft aanblik en beleving aan kwaliteit wint, met onder andere een extra brug. Om deze extra meters mogelijk te maken moest het college wel concessies doen aan de grootte van de kavels van de nog te realiseren woningen. De mogelijk nadelige gevolgen hiervan zijn ondervangen door het type woningen te veranderen naar seniorenwoningen. De doelgroep voor potentiële kopers zijn dus senioren vanaf 55 jaar. De verwachting is dat de deze doelgroep geen moeite heeft met minder tuinoppervlak en dat de woningen dus evengoed verkoopbaar blijven. De betrokken bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over het aangepaste stedenbouwkundige plan. Op 13 april a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college en over de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan Flierbeek Fase 2.

Ander nieuws