Header image

Leger des Heils sluit in Winterswijk: geld en tekort aan vrijwilligers nekken de goede daden

WINTERSWIJK - Het nieuws hing al een poosje in de lucht, maar de Winterswijkse vestiging van het Leger des Heils aan de Spoorstraat gaat sluiten. Een afgewezen verzoek voor subsidie bij de gemeente Winterswijk vormde de nekslag.

In de week van 20 mei gaan de deuren het dienstencentrum van het Leger des Heils definitief dicht. “We hadden het graag anders gezien, maar het is helaas niet mogelijk de vestiging open te houden”, laat Elzo Edens, Regio-officier Leger des Heils Oost / Zuidoost weten.

Een van de redenen voor de sluiting is dat er niet voldoende vrijwilligers zijn. “Zoals overal, is het ook voor ons erg moeilijk om de juiste vrijwilligers te vinden. We zijn wel verantwoordelijk voor de draaglast en draagkracht van de vrijwilligers die zich nu voor het Leger inzetten en die last is hoog. Er zijn gewoon te weinig vrijwilligers.”

Een andere reden voor de sluiting is geld. Edens: “We hebben een verzoek bij de gemeente neergelegd voor subsidie, maar dit verzoek is afgewezen. Er zijn voldoende organisaties die in behoeften kunnen voorzien, zoals de Voedsel-, en Kledingbank; voor de huiskamer kunnen mensen terecht bij Klimop, vindt de gemeente. We zien geen toekomstperspectief meer. Als het nu al niet haalbaar is, is het voor de toekomst helemaal onmogelijk om het dienstencentrum open te houden.”

De vrijwilligers, vaste bezoekers en gasten van de huiskamer zijn geïnformeerd over de sluiting. “Er wordt geprobeerd mensen op te vangen en te helpen naar de andere organisaties en instanties waar zij terecht kunnen. Er zijn op dit moment ook individuele gesprekken gaande om mensen op weg te helpen.”

Ook zijn er mensen die zelf geen adres hebben, maar een brievenbus hebben bij het Leger des Heils. “De verantwoordelijkheid voor deze postadressen hebben we teruggeven aan de gemeenten.”

Het pand is eigendom van het Leger des Heils. ”Er is nog niets duidelijk over wat er met het pand gaat gebeuren. Daar kan ik niets over zeggen, omdat dat beheer ook onder een andere afdeling binnen het Leger valt”, laat Edens weten.

Met de sluiting van de Winterswijkse vestiging wordt er een lange geschiedenis afgesloten. In Winterswijk zat zeer lange tijd een kerkgemeenschap van het Leger. In 2010 stopte de kerkelijke activiteiten en werd de vestiging een dienstencentrum. Iedereen kon hier naar toe met allerlei hulpvragen. Mensen konden er terecht voor jeugdhulp en gezinsondersteuning, ambulante begeleiding, verslavingszorg, daklozenopvang, maar ook voor sociale contacten en een warme huiskamer.



Ander nieuws