Header image

Bronckhorst bijgepraat over uitslag enquête windenergie

BRONCKHORST - Eind 2020 stuurde de gemeente alle huishoudens van Bronckhorst een uitnodiging om mee te doen aan een enquête over windenergie. Deze enquête is onderdeel van het proces om te komen tot lokale voorwaarden voor wind. Op 1 april worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst.

Tijdens de online bijeenkomst op 1 april van 19.30 tot 21.30 uur, praat onderzoeksbureau het PON de ‘aanwezigen‘ bij over de uitkomsten van de enquête. Welke lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten zijn er opgehaald? Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.bronckhorst.nl/terugkoppeling. Via de chat kunnen zij ook vragen stellen. De avond wordt opgenomen, zodat deze later teruggekeken kan worden.

Onderzoek
Deelnemers aan de enquête beantwoordden vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Naast de enquête voert het onafhankelijk bureau het PON verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties over de inzet van windenergie. Het PON verwerkt deze gegevens in een uitvoerig verslag. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over kaders voor wind.

Hoe verder?
De raad neemt op 1 juli 2021 een besluit over een beleidskader voor windmolens (vanaf 2022). Tot 2022 worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld. Op www.bronckhorst.nl/windenergie is meer informatie te vinden over dit proces, de opnames van de expertavonden en verdere achtergrondinformatie. Mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat zij het rapport willen ontvangen, krijgen deze per mail.


Ander nieuws