Header image

Gaan wethouder en raad het eens worden: minder ruimte voor auto’s op de Groenloseweg?

WINTERSWIJK - De breedte van de rijstrook van de Groenloseweg zal vanavond donderdag 25 mei het grootste discussiepunt zijn wanneer de Winterswijkse gemeenteraad over de herinrichting van de Groenloseweg gaat stemmen. Daarmee dreigt in Winterswijk het debat opnieuw te gaan over een technische keuze waarbij snelheid en doorstroming van auto- en toeleveringsverkeer vooropgezet worden, in plaats van dat veiligheid en leefbaarheid van het Winterswijkse centrum allesbepalend zouden moeten zijn. Want zijn veiligheid voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers en leefbaarheid -wonen aan de weg- niet de hoofdredenen om de Groenloseweg als 30 km-zone in te richten.

ANALYSE

De Groenloseweg is meest gebruikte straat aan de noordwestzijde van Winterswijk richting het centrum. Het is de bedoeling dat deze een 30 km-zone wordt met veel groen afgewisseld. In het voorstel dat vanavond bij de gemeenteraad op tafel ligt is de maximale breedte van de rijstrook is naar 6 meter teruggebracht. Die anderhalve meter smaller moet het voor fietsers en automobilisten die zich wel aan de snelheid houden een stuk veiliger maken. De auto dient bij een tegenligger achter de fietser te blijven. Auto- en vrachtwagenverkeer dienen zich aan de fietser aan te passen. Dit brengt de snelheid per definitie omlaag. Fietsers en scootmobielen hoeven niet te wijken voor de snelheid en de doorstroming van snelverkeer.

Verkeerswethouder Wim Wassink blijft dus vasthouden aan het oorspronkelijke inrichtingsplan wat met een aanzienlijke bijdrage van omwonenden is uitgetekend, terwijl een meerderheid van de Winterswijkse gemeenteraad dat liever anders ziet. Zij hebben onder aanvoering van Tom van Beek, fractieleider van Voor Winterswijk, met behulp van een ingediend amendement, bij het college afgedwongen de Groenloseweg een stuk breder te maken; desnoods ten koste van de 2 meter aan groenstroken die langs de staan ingetekend. “We hebben te maken met ons achterland, de route naar Vreden (Dld) en ondernemers in het centrum. Een tractor of vrachtwagens moeten elkaar wel kunnen passeren”, stelt Van Beek. Een vrachtwagen is 3 meter breed.

Een tractor of vrachtwagens moeten elkaar wel kunnen passeren”

Voor Winterswijk kreeg met die argumenten een meerderheid van de raad mee. Onder meer Gemeente Belangen met bloemenkoopman en vrachtwagenchauffeur Jan Pleiter die ervaring heeft met wegbreedtes. Een bijkomende factor is dat Winterswijk aan de noordwestzijde geen alternatieve rondweg heeft waar verkeer om de plaats kan rijden, legt Van Beek uit. Voor Winterswijk en Gemeente Belangen zijn allerminst blij dat het amendement niet wordt nageleefd. In het ontwerp dat vanavond voorligt, is de slinger bij de Harmonie er wel uitgehaald. Het wordt nu een rechte weg, zonder verrassingen, zoals de raad wenst. Een paar ronde plateaus, helpen mee de snelheid lager te houden zonder dat de doorstroming belemmerd wordt. Alleen zou de weg een stuk breder moeten.

‘Onuitvoerbaarheid amendement’

De Winterswijkse gemeenteraad heeft in de periode van oktober 2022 toen de wethouder de eerste schetsen van de herinrichting presenteerde, nauwelijks gepraat over het vaststaande beleid zoals klimaatadaptie, groenstructuurplan en wordt het mobiliteitsplan dat aanstaande nauwelijks genoemd. Winterswijk wil werk maken van overal 30 kilometer in de bebouwde kom. Dat laatste heeft een andere denkwijze: ‘de auto heeft te lang alle ruimte gehad. Je wilt een woonplaats waar je lekker kan verblijven en kinderen gewoon op de fiets naar school kunnen. Je sluit een plaats niet af voor auto's, maar je past het centrum en de wijken aan zodat het voor iedereen aangenamer en veiliger is’. De verkeerswethouder Wassink heeft hij volgens deze denkwijze, en in zekere zin ook de opdracht van de kader stellende Winterswijkse gemeenteraad, altijd gehandeld. Hij waarschuwde de raad dat het amendement daarom niet uitvoerbaar voor is. Een brede rechte weg nodigt uit door te rijden en doorgaans harder dan staat aangegeven.


Voor zijn herinrichtingsplan heeft Wassink streekvervoerder Arriva, Veilig Verkeer Nederland en VNOG (voor de hulpdiensten) achter zich staan. Zij hebben het ontwerp gezien en akkoord bevonden. Voor hen vormt de breedte van 6 meter kennelijk geen probleem. Rest de wethouder vanavond alleen de gemeenteraad te overtuigen door ze door de bril van leefbaarheid en veiligheid te laten kijken. Ter voorbereiding heeft hij voor de doorstroming toekomstberekeningen op losgelaten. “Als je een 30 km/u weg aanlegt van 6 meter breed, is er een theoretische capaciteit van 1700 voertuigen/uur. In de spits heeft de Groenloseweg slechts 40 procent van dit aantal; er is dus nog veel ruimte in de capaciteit van de weg en de doorstroming is daarmee ruimschoots gewaarborgd.”

Raadslid Tom van Beek vindt het jammer dat de wethouder samen met de raad niet gekeken heeft naar de ruimte in het amendement. "We hebben dezelfde bureaus geraadpleegd als de gemeente. Daar horen we dat de breedte van 6 meter te smal is." Het is donderdagavond de vraag of de wethouder een amendement naast zich neer kan leggen én of hij toch centimeters aan de breedte dient toe te voegenAnder nieuws