Header image

Erfgoedverordening en archeologische beleidskaart vastgesteld

DOETINCHEM - In de raadsvergadering van 18 november jl. zijn de Erfgoedverordening en archeologische beleidskaart vastgesteld. Beiden zijn in feite geactualiseerde opvolgers van oude producten. De Erfgoedverordening vervangt de Verordening Monumenten (2006). De beleidskaart vormt samen met de archeologische waarden- en verwachtingenkaarten die niet worden vastgesteld, de opvolger van een waarden- en verwachtingenkaart uit 1998. Beide producten zijn een uitwerking van de in 2008 vastgestelde structuurvisie “Doetinchem: Cultuurhistorierijk!” In dat beleidsstuk is al aangekondigd dat de Verordeningen van de gemeente op het vlak van cultuurhistorie gemoderniseerd moeten worden omdat er de laatste jaren veel is veranderd. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober van dit jaar was nu de directe aanleiding om haast te maken met de vaststelling.

Terwijl de oude monumentenverordening alleen betrekking had op gemeentelijke monumenten, regelt de Erfgoedverordening alles voor de complete cultuurhistorie. Dus ook voor de archeologie, voor beeldbepalende panden of karakteristieke boerderijen en voor waardevolle historische landschapsstructuren. Nieuw is ook dat in de Erfgoedverordening een strafbepaling is opgenomen waardoor de eigenaren die hun pand dusdanig verwaarlozen dat het in verval raakt, het moedwillig beschadigen of zonder vergunning slopen een boete krijgen. Tenslotte maakt de Erfgoedverordening duidelijk op welke punten en door wie er getoetst wordt of een pand de status van gemeentelijk monument verdient, een karakteristieke boerderij is of een beeldbepalend pand.

In de toekomst wordt bij iedere beslissing over een cultuurhistorisch waardevol pand, getoetst op basis van de selectiecriteria van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed terwijl adviezen voor bescherming altijd door de commissie van cultuurhistorie worden getoetst. Dat was al enige tijd de praktijk, maar is nu ook juridisch vastgelegd.Ander nieuws