Header image

Werkplaatsen gaan het doen!

DOETINCHEM- Achterhoekse ondernemers, organisaties en overheid spreken af om de regio op een nieuwe manier te besturen

Besturen van de Achterhoek doe je met z’n allen. In het nieuwe denken, dat sinds de Werkfabriek in februari 2009 opgang doet, vervagen de oude ‘zuilen’ overheid, organisaties en ondernemers. Om echte vooruitgang te boeken en de demografische ontwikkelingen op te vangen, heb je elkaar hard nodig. Want de veranderende bevolkingssamenstelling, de economische recessie en de klimaatproblematiek vragen om kruisbestuiving tussen alle maatschappelijke geledingen, om innovatief denken en een creatieve aanpak. Schouder aan schouder kom je tot nieuwe, slimme, onverwachte oplossingen. De partijen in de Achterhoek zetten nu een majeure stap die naadloos aansluit op de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Achterhoek Agenda: in lijn met partners Vanmorgen vroeg kwamen ca dertig (vertegenwoordigers van) Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschap en provincie bij elkaar om spijkers met koppen te slaan. Op 1 december 2010 is het idee voor een Achterhoek Agenda geboren. Sindsdien hebben velen hun steentje bijgedragen met ideeën, rijp en groen; de gehele Achterhoek heeft er tijdens meerdere grote bijeenkomsten over meegepraat en -gedacht. De Agenda zoals hij er nu staat, sluit naadloos aan op de agenda’s en toekomstvisies van provincie, Rijk en EU. Dat zal het financieren ervan zeker makkelijker maken.

Agenda 2020: vier Werkplaatsen met projecten De Achterhoek Agenda 2020, bedoeld om de Achterhoek aantrekkelijk en vitaal te houden en te maken, krijgt handen en voeten in vier Werkplaatsen: Innovatieve economie, Slim & snel verbinden, Vitale leefomgeving en Natuur & landschap. De Werkplaatsen vormen samen de Coöperatie Achterhoek 2020 en worden bestuurd door personen uit de drie maatschappelijke geledingen. Per Werkplaats worden projecten opgesteld en uitgevoerd. Het Coöperatiebestuur (Sarien Shkolnik, bestuurslid Graafschap College, Gerrit Pillen, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en de Industriële Kringen en Herman Kaiser, voorzitter Regio Achterhoek) houdt toezicht op de voortgang. Vanmorgen is afgesproken om per 1 maart de besturen van de Werkplaatsen te benoemen en op 1 mei van start te gaan met de projecten.Ander nieuws