Header image

Welkomstfeest Gepardonneerden

DOETINCHEM - Voor de 16 mensen die in Doetinchem als laatsten het Generaal Pardon hebben ontvangen, is er zaterdag 6 maart een welkomsfeest in 't Anker (Leerinkstraat, Doetinchem). Het feest is bedoeld om de Gepardonneerden een gevoel van een welkom in Doetinchem te geven. De organisatie ligt in handen van Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Gelderland, de Stichting noodopvang en het Platform Noodopvang, in samenwerking met de gemeente Doetinchem. Wethouder Otwin van Dijk zal een welkomswoord spreken. Het Generaal Pardon werd na jaren van discussie in de zomer van 2007 afgekondigd. Vluchtelingen die al meer dan zes jaar in Nederland verbleven, maar nog steeds geen duidelijkheid hadden over hun status, kwamen onder voorwaarden in aanmerking voor een verblijfsvergunning. De belangrijkste reden voor de Pardonregeling was om een einde te maken aan een onaanvaardbaar lange periode van onzekerheid, waarin deze vluchtelingen verkeerden. Doetinchem telde in totaal bijna zestig vluchtelingen die in aanmerking kwamen voor de Pardonregeling. Zij hebben allen een verblijfsvergunning gekregen. Het Generaal Pardon opent voor de Gepardonneerden de weg naar nieuwe mogelijkheden. Pas nu hebben zij de mogelijkheid om werk te zoeken, een opleiding te volgen en zo te integreren in de Nederlandse samenleving. Het welkomsfeest is daarom ook bedoeld als blijk van erkenning. Bij het feest worden de hapjes verzorgd door een aantal van de vluchtelingen zelf.

Ander nieuws