Header image

Wegwerkzaamheden Centrum-West Doetinchem

DOETINCHEM - Vanaf eind augustus gaat de gemeente de wegen ten westen van het centrum verbeteren. Voor een betere aansluiting op de aan te leggen Ruimzichtlaan, richten we de wegen opnieuw in. Op sommige plaatsen legt de gemeente bijvoorbeeld nieuwe rijstroken en fietspaden aan. Ook worden nieuwe verkeerslichten geplaatst. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door aannemer Temmink uit Oldenzaal. De gemeente gaat niet met alle wegen tegelijk aan de slag. Om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, zijn de werkzaamheden onderverdeeld in 9 fasen. Op de plattegrond ziet u uit welke fasen het project bestaat. We zijn ons er van bewust dat de werkzaamheden verkeershinder zullen geven. We proberen de overlast echter zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dat betekent dat er op bepaalde momenten op meerdere plekken tegelijk aan de weg wordt gewerkt.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Met de uitvoering van de eerste fase (Keppelseweg/Europaweg) wordt op 23 augustus gestart. Voorafgaand aan het begin van een nieuwe fase informeren wij u daarover op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier en via het internet. Direct betrokkenen worden middels een brief of persoonlijke gesprekken op de hoogte gebracht.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

De meest actuele informatie vindt u op onze websitewww.doetinchem.nl/centrumwest. Ook verschijnt iedere week de rubriek ‘Werkzaamheden Centrum-West’ op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier met daarin de laatste stand van zaken.

Heeft u nog vragen?

Met al uw vragen kunt u terecht bij toezichthouder H.P. de Jong van de gemeente Doetinchem. Hij houdt iedere dinsdagochtend spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur in de bouwkeet van Temmink aan de Loolaan (aan de zijde van de Keppelseweg). Telefonisch kunt u hem tijdens kantooruren bereiken op tel. nr. 06 - 83 16 26 02.

Ander nieuws