Header image

Vereenvoudiging kapvergunningen

DOETINCHEM - Het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 120 cm (diameter 38 cm) op 1,30 meter hoogte, is kapvergunningvrij. Dit geldt niet als het bijzondere bomen zijn. Door de grens van de stamomtrek, blijven ook grote oude bomen beschermd. Ook grotere groepen bomen als houtwallen en lintbeplantingen blijven vergunningsplichtig. De meeste aanvragen van dit moment betreffen bomen met een beperkte stamomtrek. Wanneer kapvergunningen worden geweigerd zijn het vaak juist de bomen met een grote stamomtrek. Regels worden eenvoudiger, maar uitgangspunt voor het bomenbestand blijft duurzame instandhouding. De bijzondere bomenlijst biedt bescherming aan de bijzondere bomen in onze gemeente. Ook voor kapvergunningvrije gemeentebomen is langdurig in stand houden het doel. Daarnaast beschermt de Boswet de boomgroepen en het bos in het buitengebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan de toepassing van de boomwaardering en bomeneffectanalyse het belang van bestaande bomen in het ontwerpproces waarborgen. De toekomst voor de kapregelgeving is de groene kaart. Het Groene Kaartmodel houdt in dat bepaalde bomen en boomstructuren op een kaart worden aangewezen als te behouden groen. De gemeente Doetinchem onderzoekt de bruikbaarheid van deze werkwijze momenteel en is gestart met een boomstructuurplan als basis hiervoor.

Ander nieuws