Header image

Uitspraak Ruimzichtlaan door Raad van State

DOETINCHEM - Het Bestemmingsplan Het Loo 2007 blijft grotendeels overeind. De Raad van State heeft woensdag 13 oktober 2010 een besluit genomen over het bestemmingsplan Het Loo 2007. Dit plan heeft onder andere betrekking op het Lookwartier, waarin het nieuwe theater Amphion en Parkeergarage Het Loo zijn opgenomen. Verder bouwen de gemeente Doetinchem en andere partijen er aan circa 200 woningen. In het plan is ook de Ruimzichtlaan opgenomen. De Raad van State heeft het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan weliswaar gedeeltelijk vernietigd, maar de rechtsgevolgen (het plan zelf) in stand gelaten. De rechter is van mening, dat de gemeenteraad op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende onderzoek (geluid en luchtkwaliteit) had verricht. Het gaat daarbij met name om de Ruimzichtlaan en de parkeerterrein hoek Loolaan/Ds. Van Dijkweg. Daardoor is het raadsbesluit niet zorgvuldig tot stand gekomen. Omdat deze gebreken naderhand zijn hersteld, blijft het bestemmingsplan overeind. Voor één klein onderdeel van het plan geldt dit niet: het bedrijfsperceel van Hadeco. Hiervoor moet de gemeenteraad binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen. De rechter is van mening dat de ter plaatse gevestigde winkel en wasstraat niet positief zijn bestemd. Dit terwijl dat wel de bedoeling van de gemeenteraad was. Op dit punt moet de gemeente haar huiswerk dus opnieuw doen. Door deze uitspraak zullen de werkzaamheden aan de Ruimzichtlaan zo spoedig mogelijk worden afgerond. Ook de nog niet uitgevoerde woningbouwplannen kunnen op termijn worden gerealiseerd.

Ander nieuws