Header image

Twee mogelijke locaties voor nieuw stadion De Graafschap

DOETINCHEM -Als BVO de Graafschap wil, is het nieuwe stadion welkom op het A18 Bedrijvenpark in Wehl. De taskforce Onderzoek Nieuw Stadion van de gemeente Doetinchem heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten dat twee locaties in principe geschikt zijn voor het nieuwe stadion. Het college wil De Graafschap bijstaan bij het verder ontwikkelen van de plannen, zonder financieel bij te springen. De Graafschap en de betrokken gemeenten (Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek) zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Tussen begin dit jaar en de zomer hebben vier ambtelijke werkgroepen van de gemeente Doetinchem op een aantal terreinen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vanuit de gemeente mee te werken aan de komst van een nieuw stadion. Zo hebben zij de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het stadion bekeken. Ook de veiligheid in en om het stadion zijn onder de loep genomen en de sportieve, sociale en maatschappelijke ambities van De Graafschap. De werkgroepen hadden als concrete opdracht het inzichtelijke maken wat, waar en hoe de gemeente de plannen van de voetbalorganisatie kan ondersteunen.

Uit de adviezen die de werkgroepen deze week aan het college hebben uitgebracht, blijkt onder meer dat twee locaties op het A18 Bedrijvenpark geschikt zijn voor een nieuw stadion. Dit is een perceel van ruim 7 hectare aan de Weemstraat, in het zuidelijk deel van het plangebied. Het tweede perceel ligt eveneens aan de Weemstraat, maar dan in het noordelijk deel van het plangebied. Grootte: bijna 10 hectare.

Daarnaast concludeert de taskforce dat het nieuwe stadion een multifunctioneel stadion van de Achterhoek en voor de Achterhoek moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook Achterhoekse organisaties en instellingen met maatschappelijke en sportieve activiteiten, projecten of evenementen in het nieuwe stadion terecht moeten kunnen. Welke mogelijkheden er in een multifunctionele stadion zijn qua commerciële ruimten, is door de werkgroepen niet bekeken. Daarvoor moeten eerst de wensen van De Graafschap zelf duidelijk zijn.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de rapporten van de werkgroepen beschikbaar aan de BVO de Graafschap, als mogelijke input voor het op te stellen businessplan. Daarnaast heeft het college bepaald dat De Graafschap tot 1 januari 2011 de tijd heeft om aan te geven welke kavel zij eventueel willen reserveren. Vervolgens moet voor 1juli 2011 de koopovereenkomst zijn gesloten, daarna komt de reservering te vervallen.

De wethouders Peter Drenth (ruimtelijke ordening) en Steven Kroon (economische zaken) zijn tevreden over deze nieuwe stap in het ‘dossier Nieuw Graafschap-stadion. Drenth: “Het mes snijdt aan twee kanten als het nieuwe stadion op het A18 Bedrijvenpark komt. De gemeenten verkopen dan een aanzienlijk deel van de grond op het bedrijventerrein en het bedrijventerrein krijgt dan ook nog eens een opvallend markeerpunt. Dat zal de exposure van het nieuwe bedrijventerrein in positieve zin zonder meer beïnvloeden.”

Wethouder Kroon waarschuwt wel, dat deze handreiking niet betekent dat er financiële banden met deze betaald voetbalclub worden aangehaald. “Ik hecht eraan om te benadrukken dat de BVO de Graafschap verantwoordelijk is en blijft voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van haar ‘eigen’ stadion. Van een andere zakelijke relatie dan koper – verkoper (van grond) is geen sprake. Dus een nieuw stadion zal op het regionale bedrijventerrein in verschillende opzichten een meerwaarde voor de Achterhoek opleveren, maar Doetinchem blijft wel degelijk op gepaste afstand van de voetbalclub.”Ander nieuws