Header image

Trajectbegeleiding bij dementie in Alzheimer Café

DOETINCHEM - Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken gaat op dinsdagavond 14 december over trajectbegeleiding bij dementie. Enkele trajectbegeleiders zullen tijdens deze bijeenkomst informatie geven. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Nadat bij een persoon de diagnose van dementie is gesteld, is de trajectbegeleider een vast aanspreekpunt tijdens het gehele proces. De behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers aan vaste trajectbegeleiders die het traject begeleiden is groot, zo blijkt uit de inventarisatie door Alzheimer Nederland. Juist bij dementie, een ziekte die gepaard gaat met behoefte aan steun op zowel medisch, verpleegkundig als psychosociaal vlak voor zowel patiënt als mantelzorger, is afstemming tussen de vele betrokken aanbieders van belang om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren (probleemveld: ‘miscommunicatie hulpverleners’, ‘bang, boos en in de war’’en ‘contacten mijden’).

Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borghuis in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer.

Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving. Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers.

Het café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden. Maar door omstandigheden is het eerste café in 2011 verschoven van dinsdag 11 naar woensdag 12 januari, ook in Het Borghuis.Ander nieuws