Header image

Tijdens NLDOET werken aan tijdelijk speelveld in Oosseld

DOETINCHEM - Buurtbewoners, gemeente Doetinchem en wijkteam Oosseld gaan samen een tijdelijk speelveld aanleggen op het terrein van de vroegere sporthal Oosseld.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart wordt het speelveld tijdens het NLDOET weekend ingericht. En alle hulp is welkom! Ook de wethouders Peter Drenth en Loes van der Meijs helpen volgend weekend een handje.

Begin 2011 zijn de Julianaschool en de Vijverbergschool verhuisd naar hun nieuwe locatie bij MFA de Zonneboom. Een paar maanden later werd sporthal Oosseld gesloopt. Dit betekende dat er een groot, braakliggend terrein naast de school kwam te liggen. De bedoeling is dat Sité Woondiensten hier in de toekomst woningen gaat bouwen. Maar wanneer dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk. Een paar buurtbewoners zag hierin een kans om een tijdelijk speelveld voor de buurt- en de schoolkinderen te realiseren. Om interesse in de wijk te peilen, hebben zij een flyer verspreid waarin ze hun ideeën aangaven. Een groot aantal buurtbewoners was enthousiast en gaf met een handtekening te kennen de actie te steunen. Eind juni 2011 zijn de handtekeningen overhandigd aan wethouder Peter Drenth. Na goedkeuring van toekomstig eigenaar Sité heeft dit erin geresulteerd dat er momenteel een tijdelijk natuurspeelveld wordt aangelegd, waarvan in ieder geval een jaar gebruik gemaakt kan worden. De gemeente legt de basis. Buurtbewoners en wijkteam Oosseld gaan het terrein verder vormgeven. Dit gebeurt tijdens het NLDOET-weekend op vrijdag 16 en zaterdag17 maart.

Het speelveld krijgt een natuurlijk karakter. Er worden zoveel mogelijk materialen gebruikt die uit de buurt komen. Zo worden de bomen die onlangs in de wijk gekapt zijn, gebruikt om het veld in te richten. Er komt een trapveldje en er zijn struiken en heggen waar hutten gebouwd kunnen worden. De kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop laten, zandtaartjes bakken in het speelzand en lekker klimmen en klauteren over boomstammen en rotsblokken.

De gemeente Doetinchem legt de basis voor het speelveld. Maar om er een echt succes van te maken, is er op 16 en 17 maart nog hulp nodig. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het stapelen van muurtjes, het maken van vlechtwerk voor de omheining en het aanleggen van planten en struiken. Maar ook bewoners die willen helpen met het smeren van broodjes en het schenken van koffie zijn welkom. Mensen met hart voor de wijk en de school- en buurtkinderen kunnen mailen naar speelveldoosseld@hotmail.nl. Zij krijgen dan een overzicht toegestuurd met de werkzaamheden waar zij zich voor kunnen inschrijven.

Ook de wethouders Peter Drenth en Loes van der Meijs komen helpen bij de aanleg van het speelveld. Zij zijn er vrijdag 16 maart van 13.00 tot 14.30 uur.Ander nieuws