Header image

Tijdelijke openstelling Loolaan

DOETINCHEM - Bewoners en bezoekers van Doetinchem ondervinden momenteel ernstige verkeershinder. Deze overlast is noodzakelijk om het wegennet in het centrum te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders is zich bewust van de nadelige gevolgen van deze wegwerkzaamheden voor het grote publiek. Zij ziet het als haar taak om de overlast waar mogelijk te minimaliseren. In dit kader is daarom in het algemeen besloten om de Loolaan vanaf maandag 20 september in één richting open te stellen. Deze openstelling geldt niet voor vrachtverkeer. Het betreft een tijdelijke maatregel, die voor Kerst weer ongedaan wordt gemaakt. Voor de hulpdiensten wordt in deze periode tijdelijk de 2e Loolaan opengesteld. Handhaving wordt hier ingezet om er voor te zorgen dat er enkel in geval van calamiteiten gebruik wordt gemaakt van deze tijdelijke openstelling.

Ander nieuws