Header image

Symposium vrijwilliger aan zet

DOETINCHEM - Om beter inzicht te krijgen in de mogelijke knelpunten binnen het vrijwilligerswerk en in de faciliteiten die de gemeente kan bieden, organiseert de Sociale Raad in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Doetinchem op woensdag 27 oktober een symposium waarin het vrijwilligerswerk in al zijn diversiteit centraal staat: 'De vrijwilliger aan zet'. Het symposium wordt georganiseerd tussen 19.30 en 21.30 uur in het Waterrijk (WillyBrandtplein 21 te Doetinchem). De gespreksleider van deze avond is Ruud van Sijl, de inleiding wordt verzorgd door wethouder Otwin van Dijk waarna Leen van der Heiden het woord zal nemen namens de Sociale Raad. Enkele gastsprekers zullen vanuit de praktijk wat ervaringen met u delen. Het definitieve programma wordt met de bevestiging van uw deelname meegezonden. Hoe komen organisaties in de toekomst aan voldoende vrijwilligers? En op welke wijze wordt de financiering van de door vrijwilligers gemaakte kosten geregeld zodat ook daadwerkelijk iedereen mee kan doen? Iedereen hoeft niet mee te doen, maar belangrijk om te weten is of iedereen wel die mogelijkheid heeft en hoe staat het met de vrijwilligersorganisaties? Worden die binnen de richtlijnen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de inkrimping van de AWBZ niet te zwaar belast? De gemeente heeft de complexe taak tot het voeren van een sociaal integraal maatschappelijk beleid met als uitgangspunt: iedereen doet mee! Vrijwilligerswerk en daarmee de inzet van mensen die hieraan een bijdrage leveren, is van groot belang voor de hele samenleving. Vraag is alleen in hoeverre heeft de lokale overheid inzicht in de diversiteit aan vrijwilligersinitiatieven en zijn vrijwilligersorganisaties daarentegen wel op de hoogte van de mogelijkheden van ondersteuning vanuit de gemeente. Vier jaar geleden werd de Sociale Raad ingesteld door de gemeente Doetinchem. De Raad kan en mag gevraagd en ongevraagd een advies uitbrengen aan het College van B&W op alle zaken die betrekking hebben op sociaal maatschappelijke terrein. Na een interne evaluatie eind 2009 is besloten dat de Sociale Raad met ingang van september 2010 verder gaat in een vernieuwde “kleinschaliger” vorm.  Bent u geïnteresseerd en wilt u meedoen? Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van Vrijwilligerscentrale Doetinchem: www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl

Ander nieuws