Header image

Steven Kroon vierde wethouder in Doetinchem

DOETINCHEM - De PvdA draagt Steven Kroon (40) voor als nieuwe wethouder van Doetinchem. Dat heeft formateur Otwin van Dijk donderdag 22 april bekend gemaakt. Kroon werkt momenteel bij de provincie Gelderland. Hij wordt de tweede wethouder namens de PvdA in het Doetinchemse college. Steven Kroon komt uit Brummen. Geboren in de Zaanstreek en na omzwervingen door heel Nederland (Nijmegen, Groningen, Enschede, Den Haag) acht jaar geleden samen met vriendin en twee zoontjes (2 en 9 jaar) neergestreken in deze regio. Bij de provincie vervult Steven Kroon de functie van programmamanager Gelders Stedenbeleid. Vanuit die werkplek is hij goed bekend met de kwaliteiten en opgaven van Doetinchem. Voor zijn komst naar de provincie in 2005 was Steven Kroon werkzaam als bestuurskundige bij een adviesbureau. De woorden die Steven Kroon kenmerken zijn: maatschappelijk betrokken, sociaal-democraat in hart en nieren, harde werker en doorpakker (maar wel met een luisterend oor) en samenwerkingsgericht. Steven Kroon zelf: “Ik ben geboeid door mensen en wat hen drijft. Of het nu een startende ondernemer is, een Marokkaanse panna-coach of de mantelzorgende buurvrouw op de hoek. Vanaf dag één zal ik samen met het college van burgemeester en wethouders op zoek gaan naar die energie in de Doetinchemse gemeenschap. Ik zie daar enorm naar uit.” Steven Kroon is onder meer gevraagd voor de portefeuille financiën. Daar kijkt hij naar uit. “De grote opgave voor de komende vier jaar wordt de balans vinden tussen forse bezuinigingen, maar ook onvoorwaardelijke investeringen in behoud van de sociale kwaliteit van Doetinchem, het weer op volle toeren brengen van de economische motor en het versterken van de centrumfunctie door realisatie van projecten als het Lookwartier en de Oostelijke Randweg. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten, alle partijen en partners in de gemeente Doetinchem. Samen werken op basis van vertrouwen en niet op basis van regels en procedures. Grenzen stellen, maar vooral ruimte geven aan de kracht en energie van de gemeenschap.” Steven Kroon zal, net als de overige drie kandidaat-wethouders, in de raadsvergadering van 29 april officieel benoemd worden. Voorafgaand daaraan heeft hij een gesprek met de burgemeester en vindt een toets plaats op eventuele incompatibiliteiten (onverenigbaarheid van functies), zoals genoemd in de Gemeentewet.

Ander nieuws