Header image

Start van de ‘Pilot Klink’ in de wijk Overstegen

DOETINCHEM - ‘Stel dat er geen regeltjes zouden zijn en dat er geen zorg- of hulpverlening zou bestaan, maar jij mag de ideale zorg- en hulpverlening bepalen: hoe zou die er dan uitzien?’ Met die vraag op het netvlies hebben vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties onder leiding van wethouder Otwin van Dijk maandag 1 maart de handen ineen geslagen. De komende jaren gaan zij via een experiment aan de slag om de huidige zorgstructuren voor inwoners een stuk simpeler én beter te maken. Het startpunt is de wijk Overstegen. Het experiment is het vervolg op de ambitie die werd geboren tijdens het bezoek van Minister Klink (VWS) in de zomer van 2008. Toen begin 2009 ook staatssecretaris Bussemaker (VWS) tijdens haar bezoek aan Doetinchem de ideeën omarmde, was het plan een feit. Er volgden een aantal maanden voorbereiding, waarin het plan verder werd uitgewerkt. Afgelopen maandag was het moment daar, waarop de eerste stap ‘naar buiten’ daadwerkelijk kon worden gezet. Het experiment (in de afgelopen maanden ook wel ‘Pilot Klink’ genoemd) werd officieel gestart. Het experiment moet ertoe leiden dat inwoners met minder papieren rompslomp te maken krijgen, als zij een voorziening (zoals een woningaanpassing, hulp in de huishouding, verpleging, advies bij de administratie) nodig hebben. Het is de bedoeling dat zij op nog maar één adres hun vraag hoeven te stellen. Dit lukt door de verschillende bestaande, ingewikkelde systemen aan elkaar te verbinden en door inwoners een vast aanspreekpunt te bieden. Deze vereenvoudiging van de bureaucratie begint al bij de intake. In de Wmo-winkel krijgen inwoners die ondersteuning of een voorziening komen aanvragen, allereerst een vast contactpersoon. Deze gaat met de aanvrager (de ‘klant’) om de tafel, om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. Dit gaat dwars door de verschillende sectoren wonen-welzijn-zorg heen. De gedachte hierbij is dat een gesprek een betere manier is om passende dienstverlening te bieden dan al die juridische, ingewikkelde systemen. De uitkomst kan een arrangement zijn met diensten die nu vaak door verschillende organisaties geleverd worden. Zodra het arrangement duidelijk is en goed met de klant is doorgesproken, krijgt deze één vast aanspreekpunt die ervoor moet zorgen dat de totale dienstverlening in goede banen wordt geleid. De kracht van het aanspreekpunt is dat deze niet óver de klant, maar juist mét de klant de zaken regelt. De mensen die in de wijk de diensten aan de klanten leveren, zoals de wijkverpleegkundige, huismeester of bijvoorbeeld de welzijnswerker, krijgen via het experiment meer ruimte om samen te werken. Indien nodig kunnen zij zelfs búíten de bestaande strakke kaders treden. Daarnaast delen ook het zorgkantoor (verantwoordelijk voor de AWBZ), de Wmo-Winkel (voor maatschappelijke ondersteuning) en de woningcorporatie (voor schuldsanering, woningaanpassing) het uitgangspunt dat zij het voor de burger eenvoudiger willen maken. Zij willen mensen sneller helpen om problemen niet nodeloos groter te laten worden, oftewel: voorkomen is beter dan genezen. De start van het experiment ging gepaard met de ondertekening van de intentie met alle betrokkenen. Vanaf het komende najaar gaan inwoners van de wijk Overstegen de nieuwe manier van werken merken.

Ander nieuws