Header image

Start metamorfose van Graansilo Wehl

WEHL - In november start de restauratie van de Graansilo in Wehl. De silo die hoort bij de agrarisch industriële geschiedenis van Wehl werd op 15 juli door de gemeente Doetinchem overgedragen aan BOEI. Deze maatschappij richt zich op het behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed. Met het herstel van de silo wordt het gemeentelijk monument in haar oude luister teruggebracht en staat het open voor een passende nieuwe bestemming.

Planning werkzaamheden: Halverwege oktober start de nieuwe eigenaar van de Graansilo (BOEI) met de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie. Dit betekent dat de silo omringd wordt door steigers, zodat de restauratie in november kan beginnen. Ook wordt binnenkort het bouwbord geplaatst. De casco restauratie van de silo is naar verwachting in april 2012 klaar.

Een nieuwe bestemming: Het huidige bestemmingsplan geeft de mogelijkheid tot het vestigen van een productiebedrijf. Maar het markante gebouw leent zich voor verschillende bestemmingen. Behalve het behoud van de silo neemt BOEi ook de herbestemmingsopgave op zich. Voor de silo worden nog nieuwe huurders/gebruikers gezocht. In samenspraak met een nieuwe gebruiker wordt de bestemming bepaald. Zodra BOEi nieuwe gebruikers vindt, kan de Silo van Wehl echt aan haar tweede leven beginnen.

Meer informatie: Voor vragen over de restauratie of over de huurmogelijkheden van de Graansilo kunnen geïnteresseerden terecht bij BOEI. De heer R. Postma tel: 06-42994570, info@boei.nl.Ander nieuws