Header image

Sportservicepunt Doetinchem start per 1 januari 2011

DOETINCHEM- Doetinchem krijgt een Sportservicepunt. De initiatiefnemers gemeente Doetinchem, het Graafschap College, IJsselkring en Sport United hebben woensdag 15 december hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Het Sportservicepunt gaat op 1 januari 2011 officieel van start en is vanaf dan te bezoeken in het Graafschap College.

Het Sportservicepunt geeft vanaf 1 januari 2011 antwoord op vragen vanuit het verenigingsleven, het onderwijs, het welzijnswerk en vanuit de gemeente over sport en bewegen. Vanuit de verenigingen bestond al langer de behoefte aan een schakel tussen verenigingen onderling, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Ook gaven de verenigingen al langer aan dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij hun verenigingswerk. Daarnaast bestond in Doetinchem al enige tijd de wens om te komen tot een centrale agenda waarin alle Doetinchemse sportactiviteiten op één plek worden aangekondigd. Het nieuwe Sportservicepunt vormt vanaf 2011 deze gewenste schakel.

Het Sportservicepunt krijgt een plek bij het Graafschap College, van waaruit het een drietal functies zal vervullen: een loketfunctie (voor het verstrekken van informatie), een makelaarsfunctie (voor het coördineren van initiatieven) en een proactieve functie (om vragen en behoeften boven tafel te krijgen en daarop in te spelen). Hiervoor wordt zowel een front- als een backoffice ingericht. In de frontoffice komt een sportconsulent te werken. Daarnaast wordt een verenigings/vrijwilligersconsulent aangesteld, die sportverenigingen gaat ondersteunen. (Bewegings)consulenten komen eveneens in het Sportservicepunt; zij voeren vanuit het punt de gemeentelijke sportprojecten uit, zoals ‘Bewegingsonderwijs op Doetinchemse basisscholen’ en ‘Sport in de wijk’. In de backoffice worden vooral externe organisaties ingezet, met specifieke kennis en ervaringen om ook op die manier antwoord te geven op specifieke behoeften en wensen. Verder krijgen stagiaries een plaats in het nieuwe Sportservicepunt. Zij gaan onder meer een sportkalender opzetten.

Het nieuwe Sportservicepunt wordt een groeimodel. Het is de bedoeling om stapsgewijs producten en diensten uit te breiden en om steeds meer initiatieven en partners uit de sport aan het punt te binden. Volgens de initiatiefnemers is het nieuwe Sportservicepunt te zien als een groot netwerk, oftewel een spin in het web. Het streven is om vanuit één loket verbindingen te leggen tussen de diverse partners en tussen de initiatieven op het gebied van sport en bewegen in Doetinchem. Het streven is ook om hiermee de Doetinchemse sportinfrastructuur te versterken, waaronder de dienstverlening, communicatie, bereikbaarheid en informatievoorziening in de sport. Het Sportservicepunt zal daarnaast invulling geven aan de doelen uit het gemeentelijke sportbeleid.Ander nieuws