Header image

Rotaryclub Doetinchem start verkoop voor goede doelen

DOETINCHEM - Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel is begonnen met de verkoop van houten Zweedse fakkels voor goede doelen.

Directeur Henk Knipping van reïntegratiebureau BW-Oost heeft de eerste 40 Rotary Fakkels afgenomen. Voorzitter Leo ten Have van de Rotaryclub heeft Knipping gefeliciteerd met zijn aankoop. Ten Have sprak bij die gelegenheid de wens uit, dat velen (bedrijven en particulieren) de komende tijd het voorbeeld van BW-Oost zullen volgen.

De Rotary Fakkels (kosten 9 euro per stuk) zijn op tuinfeesten bijzondere blikvangers en doen uitstekend dienst als warmtebron. Een rij ervan langs tuinpad of terras zorgt voor sfeervolle verlichting. Vooral in de feestmaand december zorgen de brandende toortsen voor een feeërieke aanblik. BW-Oost, een afkorting van Begeleid Werken in Oost-Gelderland, is een dienstverlenend bedrijf dat zich bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken en re-integratie. De onderneming is gevestigd in Doetinchem en is duurzaam partner in een uitgebreid netwerk regionale bedrijven. BW-Oost begeleidt mensen in verschillende sectoren zoals industrie, zorg, administratie en transport.

Het fakkelproject van Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel is internationaal opgezet samen met zusterclubs in Duitsland (RC Obernburg) en Engeland (RC Langley Park). De drie clubs zetten zich in voor de bouw en renovatie van een school in Bosnië. Dit project, Graafschap4Bosnië gedoopt, is vanuit Doetinchem geïnitieerd. Daarnaast steunt elke club een eigen regionaal doel. Voor RC Doetinchem-Oude IJssel is dat de aanschaf van een sportkooi voor kinderen van de streekschool voor speciaal bijzonder onderwijs SAM in Doetinchem. Voorzitter Ten Have verwacht circa 500 fakkels van elk 50 centimeter hoog weg te zetten. Voor een eerder project zijn bij wijze van pilot op markten in de Achterhoek 300 fakkels aan de man gebracht.

Met de aanleg van een sportkooi voor kinderen van de streekschool voor speciaal bijzonder onderwijs SAM (Structuur, Aandacht en Motivatie) in Doetinchem is een bedrag gemoeid van 50.000 euro. Het betreft een multifunctioneel buitenveld, waarop voetbal, volleybal, tennis, basketbal, hockey en handbal kunnen worden gespeeld. De sportkooi kan niet bekostigd worden uit de reguliere middelen van de school. Reden waarom de autonome stichting Vrienden van SAM is opgericht, die zich beijvert de benodigde gelden te genereren. Tot dusver is 5.000 euro bijeengebracht. Met de verkoop van de Zweedse fakkels wil RC Doetinchem-Oude IJssel het initiatief van de stichting ondersteunen.

Onder de titel Graafschap4Bosnië gaan studenten Zorg & Welzijn van het Graafschap College nog dit jaar in het Balkanland aan de slag. Het project moet in de loop van 2014 zijn afgerond. Een van de belangrijkste doelen ter plekke is het in schoolgebouwen tot stand brengen van verwarming en andere voorzieningen, zoals sanitair en verlichting. Opdat de betrokken leerlingen straks op verantwoorde wijze onderwijs kunnen genieten. Voor de studenten van het Graafschap College betekent het, dat zij als jong volwassenen kennis maken met het leven in en de opbouw van een voormalig oorlogsgebied. RC Obernburg gaat na of zij ook met menskracht bij dit internationale project van RC Doetinchem-Oude IJssel kan aanhaken. Bijvoorbeeld door de inzet van studenten van een Duitse ROC.Ander nieuws