Header image

Regie over eigen leven door map

DOETINCHEM - De regiemap voor mensen met hersenletsel is donderdag 7 april gepresenteerd bij MEE Oost-Gelderland. Ruim veertig mensen, waaronder veel vertegenwoordigers van hulporganisaties en cliënten met hersenletsel, woonden de presentatie van de regiemap bij. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan An Creemers, voorzitter van de Samenwerkende Hersenletsel Organisaties Nederland (SHON) en Henk Schepers, MEE-cliënt met hersenletsel.

An Creemers, voorzitter SHON, gaf voorafgaand aan de officiële presenatie een lezing over regie over eigen leven. Daarnaast vertelde Henk Schepers uit Toldijk over de lange weg die hij had moeten gaan om na zijn hersenletsel weer te kunnen koken, autorijden en afspraken onthouden. Een openhartig verhaal waarbij hij benoemde dat als er twintig jaar geleden een hulpmiddel zoals de regiemap had bestaan hij hier veel aan had gehad.

De regiemap is ontwikkeld vanuit de praktijk van MEE Oost-Gelderland, de organisatie die mensen met een beperking, autismespectrumstoonis of chronische ziekte ondersteunt, adviseert en informeert. De regiemap is een wegwijzer en geeft informatie en steun hoe na hersenletsel de regie over het eigen weer kan worden hervonden.

De map bestaat uit zeven delen met informatie over post, financiën, huishouding, dagbesteding, sociale relaties, veranderingen na hersenletsel en opvoeden, uitneembare stappenplannen en bijlagen. De bijlagen kunnen worden gebruikt om de eigen manier van werken op te schrijven en bieden extra achtergrondinformatie.

De regiemap is bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun netwerk. Het gebruik van de map wordt mede bepaald door de aard van het hersenletsel, niet iedereen is na hersenletsel nog goed in staat om zelfstandig de map door te nemen en tekst te lezen. Daarom is de map flexibel van opzet en kan iedereen de map op zijn eigen wijze inrichten.

Heeft u interesse in de regiemap? Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met MEE, T 0314 34 42 24 of u kunt een kijkje nemen op de site www.mee-og.nl.Ander nieuws