Header image

Raad stelt behandeling Voorjaarsnota uit

DOETINCHEM - De gemeenteraad van Doetinchem zet de besprekingen over de Voorjaarsnota (pakket van ombuigingen) niet komende donderdag voort, maar op donderdag 9 juni. Die dag valt ook het besluit over de nota en het pakket met ombuigingen, compenserende maatregelen en investeringen.

Aanvankelijk stond de finale bespreking van de Voorjaarsnota geagendeerd voor de meningvormende raadsvergadering van donderdag 26 mei. Omdat nog niet alle fracties toe zijn aan het doorhakken van knopen, hebben de fracties afgelopen vrijdag gezamenlijk besloten om de finale bespreking twee weken op te schuiven.

Voor een goede voorbereiding en bestudering van alternatieven hebben de fracties nu meer tijd. Deze extra tijd maakt het bovendien mogelijk om alternatieven op elkaar af te stemmen en om er draagvlak voor te zoeken.

De raadsvergadering van donderdag 26 mei gaat door, maar de voorjaarsnota is dus van de agenda geschrapt.Ander nieuws