Header image

Positieve tweede bewonersbijeenkomst De Hoop

DOETINCHEM - Wethouder van Dijk: “De Hoop is in de basis een trotse wijk met veel noaberschap, misstanden worden echter niet getolereerd en aangepakt.”

Afgelopen woensdag vond de tweede bewonersbijeenkomst in de wijk De Hoop plaats. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bewonersbijeenkomst van 22 juni waarbij de problemen in de wijk werden besproken. Doel van de avond was verantwoording afleggen over het nakomen van afspraken, de rust terugbrengen in de wijk en vooruit kijken.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt. Verschillende afspraken zijn al gerealiseerd. Zo houden de wijkagent, Sité Woondiensten en de IJsselkring nu spreekuren in de wijk. Is het JEKK vaker in de buurt voor gesprekken met jongeren. Spreken bewoners elkaar aan op gedrag en houding. En vertelde Hans van Es van Sité Woondiensten dat wanneer bewoners zich misdragen, er ook wordt ingegrepen en uithuiszetting uiteindelijk niet wordt geschuwd.

De sfeer tijdens de bewonersavond was goed. Al gaven de wijkbewoners wel aan dat men moeite heeft met het feit dat enkele bewoners uit de wijk zijn gezet die vooraf zonder proces werden veroordeeld. Hiermee werd gedoeld op de zedenzaak die aanleiding was voor de bewonersavonden. Deze actie is destijds ondernomen om de rust en veiligheid voor alle partijen terug te brengen.

De komende periode worden de gestartte acties verder uitgewerkt. Verder gaan de bewoners samen met het wijkteam aan de slag met de organisatie van een burendag in 2011.

Otwin van Dijk sloot de avond af door aan te geven dat we doorgaan met de positieve koers. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid in de wijk te vergroten.Ander nieuws