Header image

Portefeuilleverdeling nieuw college Doetinchem

DOETINCHEM - De formatiebesprekingen in Doetinchem hebben geleid tot een portefeuilleverdeling voor het nieuwe college. De portefeuilles van de burgemeester en de kandidaat-wethouders voor de komende collegeperiode worden als volgt voorgesteld: Burgemeester Herman Kaiser Openbare orde en veiligheid; klachten, bezwaar en beroep; algemene plaatselijke verordening; integrale handhaving; regionale aangelegenheden; internationale samenwerking; bestuurlijke coördinatie en kabinet. Wethouder Otwin van Dijk (PvdA), (ook 1e loco-burgemeester): welzijn (Wmo); sociale zaken; volksgezondheid; minderheden; wijkwerk; burgerparticipatie en communicatie; arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid. Wethouder Peter Drenth (CDA): Ruimtelijke ordening; volkshuisvesting; accommodatiebeleid (beheer en projecten); sport; verkeer; beheer van openbare ruimte/wijken en het programma Gelderse Stedelijke Ontwikkeling. Wethouder Loes van der Meijs (VVD): Onderwijs; integraal jeugdbeleid; cultuur; dienstverlening; automatisering & informatisering; recreatie & toerisme; natuur en landschap; plattelandsontwikkeling. Wethouder Steven Kroon (PvdA): Middelen; grondzaken; energie & nutsbedrijven; personeel & organisatie (bedrijfsvoering); economische ontwikkeling en bedrijventerreinen (RBT en revitalisering); duurzaamheid; afval en water. Na installatie van de wethouders op 29 april stelt het college de portefeuilleverdeling officieel vast. De coalitiepartijen hebben het programma voor de bestuursperiode 2010-2014 ‘Ruimte voor elkaar’ aangescherpt op basis van de input uit de samenleving. Zo vond afgelopen maandag de Raad van 31 plaats, een een gelegenheidsraad bestaande uit mensen die een grote mate van betrokkenheid hebben bij de gemeente zoals jongeren en ouderen, welzijnwerkers, ondernemens, onderwijzers en buurtvertegenwoordigers. Otwin van Dijk: “Zij hebben veel zinvolle opmerkingen en ideeën naar voren gebracht die wij hebben overgenomen. Het programma is daardoor beter en scherper geworden.” Burgers konden via een enquêteformulier op de gemeentelijke website hun mening over het programma kenbaar maken. Ook hun suggesties zijn in een aantal gevallen verwerkt, evenals een aantal reacties die de formateur via twitter en e-mail bereikten. Het programma Ruimte voor elkaar 2010-2014 zal in de raadsvergadering van 29 april worden vastgesteld. Het programma beschrijft wat het gemeentebestuur in deze periode wil bereiken. Hoe dat gaat gebeuren, komt in een uitvoeringsprogramma, dat komend najaar gereed moet zijn.

Ander nieuws