Header image

Politie treedt op tegen drankgebruik bij minderjarige jeugd

DOETINCHEM - De politie heeft vrijdagavond 15 april in het centrum van Doetinchem in samenwerking met wijkwachten en jongerenwerkers diverse controles gehouden op het drankgebruik van minderjarige jeugd. Acht minderjarige jongeren werden betrapt op het zogeheten ‘indrinken’ in de binnenstad.

Er was die avond in een uitgaansgelegenheid in het centrum van de stad een feest gaande dat uitsluitend toegankelijk was voor jeugd in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Het feest was geheel alcoholvrij. Uit voorgaande ervaringen is gebleken dat de jeugd zich onderweg gaat “indrinken” Dit gebeurt thuis of op andere openbare plekken in de stad.

Om het alcoholgebruik onder jongeren èn de daaruit voortvloeide strafbare gedragingen (vernielingen of mishandelingen) terug te dringen, hebben agenten, wijkwachten en jongerenwerkers in de binnenstad controles gehouden. In totaal zijn acht jongeren bekeurd en hebben zij een zogeheten ‘boete of kanskaart’ gekregen voor het "indrinken" in de binnenstad. Hun ouders werden op de hoogte gesteld en de toegang tot de club werd hen geweigerd.

De politie zal in de toekomst meerdere van dergelijke controles houden. Dit om het drankgebruik bij de minderjarige jeugd terug te dringen en de bewustwording van het gebruik van alcohol op minderjarige leeftijd te vergroten.Ander nieuws