Header image

Politie en gemeente vragen aandacht preventie woninginbraak

DOETINCHEM - De politie en de gemeente Doetinchem vragen aandacht voor maatregelen waarmee de inwoners zelf kunnen helpen om het aantal woninginbraken en insluipingen terug te dringen.

In de maand september was er een opvallende stijging in de gemeente Doetinchem, reden om een preventieve actie ‘witte voetjes’ te beginnen. Hiermee willen de samenwerkende partners inwoners bewust maken van de risico’s van inbraken en insluipingen. Bij de politie draait een woninginbrakenteam en samen met de plaatse-lijke politieteams doet men er alles aan om het aantal inbraken terug te brengen en daders op te sporen.

Het aantal bij de politie geregistreerde woninginbraken in de Achterhoek bedroeg verleden jaar in de periode van januari t/m september 513 inbraken en insluipingen. Dit jaar in dezelfde periode staat de teller op 451. De laatste maand vonden er in de Achterhoek 50 van dergelijke feiten plaats. De gemeente Doetinchem is daarin de uitschieter, daar vonden 18 inbraken/insluipingen plaats. De inbraken/insluipingen vonden voornamelijk bij vrijstaande- dan wel halfvrijstaande woningen in Gaanderen, Bezelhorst en Dichteren plaats. De feiten vinden op allerlei tijdstippen plaats. Ondanks de politie-inzet is het lastig om gericht te surveilleren om dergelijke feiten tegen te gaan. Mede om deze reden doet de politie een dringend beroep op de inwoners van de gemeente Doetinchem om zelf preventieve maatregelen te treffen. In de donkere maanden van het jaar ontstaat vaak een piek aan inbraken, reden voor deze speciale actie.

De politie gaat binnenkort samen met studenten van het Doetinchemse ROC via openstaande ramen of deuren een zogenaamd ‘wit voetje’ in woningen neerleggen. Dit gebeurt in wijken waar volgens het woninginbrakenteam de meeste inbraken/insluipingen plaats vinden. Met deze actie wil de politie laten zien hoe eenvoudig het voor een inbreker/insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Deze actie wordt voorgezet door wijkwachten en tot maart 2012 is het de bedoeling om regelmatig preventiecontroles te houden.

“Een inbraak levert niet alleen materiële schade op, maar ook vaak psychische schade. Het feit dat een onbekende in je woning is geweest en je spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel. Laat staan dat ze persoonlijke spullen van je hebben meegenomen! We hopen dat mensen zich realiseren dat het nemen van preventieve maatregelen echt loont, zeker als het gaat om het weren van zogenaamde gelegenheidsinbrekers, die op zoek zijn naar een makkelijke prooi”, aldus Jan Aandewiel, districtschef van de politie Achterhoek.

Toch kunnen inwoners zelf actie ondernemen om het inbrekers of insluipers moeilijk te maken. De meest voor de hand liggende preventietip is uiteraard het goed afsluiten van ramen en deuren, ook als je maar heel even weggaat. Maar er zijn veel meer maatregelen die het risico slachtoffer te worden van een inbraak aanzienlijk kunnen verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het niet in het zicht plaatsen van waardevolle goederen zoals laptops, fotocamera’s en portemonnees, en het goed opbergen van auto- en reservesleutels. Maar ook aan het gebruik van buitenlampen bij voor- en/of achterdeuren. En tijdens vakanties, zorg dat het huis een bewoonde indruk geeft (gordijnen niet sluiten, post laten weghalen). Meer tips staan op www.politiekeurmerk.nl

De politie in Doetinchem schroeft ook haar eigen inspanningen op om het aantal inbraken terug te brengen en daders op te sporen. Na vrijwel elke inbraak vindt al standaard een buurtonderzoek en een technisch (sporen)onderzoek plaats.

Ten slotte houdt de politie regelmatig toe- en afrit controles bij de snelwegen, waarbij verdachte auto’s gecontroleerd worden op de aanwezigheid van inbrekerswerktuigen.Ander nieuws