Header image

Plannen nieuw politiebureau Doetinchem zijn rond

DOETINCHEM - Op het terrein Hamburgerbroek – Zuid, het voormalige Vredestein terrein, in Doetinchem komt in de komende jaren het nieuwe politiebureau. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen tussen de politie Noord- en Oost-Gelderland, de gemeente Doetinchem en projectontwikkelaar Van Wijnen Oost. Woensdag 6 juli hebben de partijen hiervoor hun handtekening gezet.

De politie en gemeente waren al geruime tijd met elkaar in gesprek over een verhuizing van het politiebureau aan de C. Missetstraat. Op die locatie zijn nu het politieteam Doetinchem en een aantal districtelijke afdelingen (o.a. recherche, jeugd- en zedenzaken) ondergebracht. Deze afdelingen ondersteunen alle politieteams in de Achterhoek. Ook is in het pand een cellencomplex voor maximaal 15 arrestanten.

De gemeentelijke plannen voor de ontwikkeling van Hamburgerbroek-Noord waar de politie nu nog gehuisvest is, zijn aanleiding geweest voor de gesprekken. Door de politie is ook gekeken naar een geschikt bestaand pand in Doetinchem of directe omgeving maar dit bleek, mede gezien de veiligheidseisen, niet te realiseren.

Het huidige pand is na de reorganisatie van de politie in 1993 regelmatig verbouwd en uitgebreid om huisvesting te bieden aan de verschillende afdelingen van de politie. Deze zijn ook in het nieuwe pand gepland en er komt ook weer een cellencomplex. Over het aantal cellen en werkplekken in het nieuwe politiebureau moet nog een beslissing worden genomen.

In het nieuwe pand zal, net zoals in het regiobureau in Apeldoorn, het zogenoemde ‘innovatieve kantoorconcept’ worden toegepast. Dat kenmerkt zich door het feit dat de eigen, vaste werkplek wordt losgekoppeld van de persoon. Hiervoor in de plaats worden diverse werkplekvormen ingericht, zoals open werkplekken, spreekplekken, vergaderruimten en zogenaamde cockpits (kleine afgescheiden ruimtes om geconcentreerd te kunnen werken). Afhankelijk van de werkzaamheden die een medewerker op dat moment wil verrichten, wordt een passende werkplek gekozen.

De verwachting is dat medio 2012 gestart zal worden met de bouw.Ander nieuws