Header image

Open dag opgraving Wehl Heideslag

DOETINCHEM - Op de plaats waar binnen afzienbare tijd gebouwd zal worden aan de nieuwe woonwijk Wehl Heideslag, wordt nu nog hard gewerkt aan de documentatie van het archeologisch bodemarchief. Op 11 augustus kan iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Wehl met eigen ogen zien op welk niveau het landschap van de vroege middeleeuwen tot de prehistorie zich bevond. Ook wordt zichtbaar welke vondsten er opduiken vanonder de pas gemaaide korenvelden. Projectleider Willem Jezeer van het archeologisch bureau ADC is enthousiast over de gang van zaken tot nu toe. “De verwachtingen waren hoog gespannen en de opgraving blijkt inderdaad de moeite waard. Zo hebben we al huisplattegronden gevonden uit verschillende perioden. Daar kunnen we straks onder andere informatie uit halen over de voorlopers van de boerderij Koksgoed. Dan heb je het echt over Wehlse geschiedenis.”

Open dag Tijdens de open dag op 11 augustus aanstaande zal de archeoloog alles vertellen over vondsten, verwachtingen en werkwijze. Vanaf 10.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom op het terrein in Wehl dat is te bereiken vanaf de Koksgoedweg tussen nummer 10 en 12. Rond 10.30 uur zal door de seniorarcheoloog van de opgraving een rondleiding worden verzorgd waarbij toelichting op de vondsten gegeven wordt. Wethouder Peter Drenth zal hierbij ook aanwezig zijn.Ander nieuws