Header image

Onderhandelingen coalitievorming Doetinchem

DOETINCHEM - Otwin van Dijk is afgelopen week gestart om te komen tot een nieuwe coalitie voor de gemeente Doetinchem. Hij heeft oriënterende gesprekken gevoerd met alle fracties uit de nieuwe gemeenteraad. Deze gesprekken kenden alle een goede, open en constructieve sfeer. Woensdag 17 maart deelt Otwin van Dijk in een openbare raadsvergadering zijn bevindingen uit de eerste gesprekken met de gehele raad. Hij zal dan ook de raad uitnodigen om inhoudelijk van gedachten te wisselen over belangrijke gespreksonderwerpen. Op dit moment zijn deze gespreksonderwerpen nog niet bekend. Maandag 15 maart is er van 12.30 tot 13.00 uur een persmoment waarin Otwin van Dijk een inhoudelijke toelichting geeft over de stand van de coalitievorming. Dit persmoment vindt plaats aan de Gezellenlaan 10 in Doetinchem.

Ander nieuws