Header image

Nieuwe werkwijze Commissie voor bezwaar

DOETINCHEM - De Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem verandert op 1 november haar werkwijze. Dit gebeurt naar aanleiding van een andere werkwijze die rechtbanken in Nederland hanteren. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om al in een eerder stadium een oplossing te vinden.

De belangrijkste verandering is dat de commissie kijkt waarom er over het bezwaarschrift geen oplossing is gevonden. De Commissie voor bezwaar hoort de argumenten van de bezwaarmaker en de gemeente aan. Ze kijken welke oplossing er mogelijk is. Voor bezwaarmakers betekent dit dat zij zelf ook moeten nadenken over een oplossing. Wanneer er geen oplossing mogelijk is, geeft de Commissie voor bezwaar een advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt vervolgens een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift.

Voordat het bezwaarschrift voorgelegd wordt aan de Commissie voor bezwaar, proberen de secretarissen van de commissie eerst een oplossing te vinden. Dit gebeurt door overleg met de bezwaarmaker en de gemeente. Als de bezwaarmaker en de gemeente van mening blijven verschillen, wordt het bezwaarschrift voorgelegd aan de Commissie voor bezwaar.

Als een bezwaarmaker het niet eens is met het nieuwe besluit van de gemeente, kan hij of zij hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Na ontvangst van de stukken, stelt de rechtbank vast dat tijdens de bezwaarprocedure alle mogelijkheden zijn onderzocht. Hierdoor kunnen ze direct overgegaan tot een inhoudelijke behandeling van het beroepschrift.Ander nieuws