Header image

Nieuwe kreet voetgangersgebied in Doetinchem

DOETINCHEM- Met de kreet ‘Lopen in het voetgangersgebied; veilig, goedkoop en gezond’ willen de gemeente en de politie duidelijk maken, dat er binnenkort actief bekeurd gaat worden in de Doetinchemse binnenstad. De betrokken partners doen dan ook een dringend beroep op het winkelend publiek om zich aan de regels te houden.

De wijkagent en de gemeente krijgen regelmatig klachten van winkelend het publiek over fietsers die zich niet aan de regels houden. Eén van de klagers zei letterlijk:”ze rijden je bijna plat”. Niet alleen burgers, maar ook winkeliers gaven dit aan bij de nieuwe wijkagent Fons Bouwmeister en hij zette samen met het team Handhaving van de gemeente en studenten van het Graafschapcollege een project op.

In het centrum van Doetinchem mag alleen gefietst worden voor en na de winkeltijden. Voo alle duidelijkheid: op de koopavonden mag er dus ook niet gefietst worden. Scooters en brommers mogen nooit in het centrum rijden.

In de afgelopen maanden hebben studenten van het Graafschapcollege (opleiding medewerker toezicht en veiligheid ) in herkenbare uniformen samen met de wijkagent of het team Handhaving tientallen fietsers gewaarschuwd. Er werd nadrukkelijk gewezen op de veiligheid van het winkelend publiek, maar vaak stapte de overtreder verderop weer op z’n fiets. Niets van geleerd dus.

Nu de drukke winkeldagen voor Sinterklaas en Kerst zijn aangebroken, is besloten om actief te gaan bekeuren. Geen waarschuwingen meer. De boetes variëren afhankelijk van het vervoermiddel (fiets of snor/bromfiets) tussen de 35 of 60 euro. Dan is lopen dus goedkoper en gezond, doet u mee?Ander nieuws