Header image

Nieuw Slingeland Ziekenhuis bijna dubbel zo duur

DOETINCHEM - Het beoogde, nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gaat geen 155 miljoen euro kosten maar bijna het dubbele. Dat betoogde de Stichting Behoud SKB donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Winterswijk.

Santiz bracht woensdag naar buiten dat de nieuwbouw 155 miljoen euro gaat kosten, daar waar de overkoepelende ziekenhuisorganisatie bij monde van bestuurder Erwin Bomers dinsdagavond tijdens een speciale raadsvergadering in Doetinchem geen exacte bedragen wilde noemen. Hoewel meerdere raadsleden daar herhaaldelijk naar vroegen.

'De heren Bomers en Smaling (bouwdirecteur nieuwe ziekenhuis, red.) van Santiz hebben zich enorm ongeloofwaardig gemaakt', stelde voorzitter Hendrik Jan Mensink van de Stichting Behoud SKB ten overstaan van de Winterswijkse gemeenteraad. 'Eerst niets zeggen en dan de volgende morgen, als er geen discussie mogelijk is, een bedrag van 155 miljoen euro noemen.'

Een bedrag dat volgens Mensink, aan de hand van de laatste cijfers voor de nieuwbouw, niet klopt. 'Dat is de kale bouwprijs. Er komt een parkeerdek bij en inventariskosten, waardoor je al op 240 miljoen euro komt. Met onder andere de kosten voor het huidige ziekenhuis en andere posten is er een totale financiering nodig van iets meer dan 300 miljoen euro.'

Bomers verklaarde dinsdagavond dat het Winterswijkse ziekenhuis niet mee hoeft te betalen aan het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem, maar wel garant moet staan. Mensink: 'Dat is de angel in het verhaal, want in dat geval heeft het SKB geen ruimte meer om nog te investeren in de toekomstige zorg voor het SKB.'

Mensink hekelde wederom het gebrek aan transparantie bij Santiz. 'Daardoor neemt het wantrouwen alleen maar toe. Veel zaken worden vooruit geschoven om ze er in de laatste fase van de nieuwbouw doorheen te drukken.'

Wat Mensink betreft komt er geen fusie en gaan beide ziekenhuizen zelfstandig verder. Het Slingeland zal in dat geval in zijn ogen het huidige bouwplan moeten laten varen. 'Dan komen ze, gezien de jaaromzet van 175 miljoen euro, op een ziekenhuis tussen de 120 en 150 miljoen euro uit. Of ze kiezen, zoals de heer Van Eijck van Menzis al noemde, uit op vernieuwbouw.'

De gemeenteraad van Winterswijk stelde voor om eensgezind een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), om inzicht te krijgen in alle cijfers rond de nieuwbouw in Doetinchem. Ook werd voorgesteld als gemeente een accountant in te schakelen om naar alle cijfers te kijken.

Door Omroep Gelderland

Ander nieuws