Header image

Nieuw evenementenbeleid in Doetinchem

DOETINCHEM - Doetinchem is toe aan een nieuw evenementenbeleid voor langere termijn, waarbij aandacht is voor openbare orde en veiligheid.

Het Stadsfeest en de locatie van de kermis zijn hierbij belangrijke onderdelen. Voor 2012 blijft het zoals het was met enkele aanpassingen op het gebied van veiligheid. Voor de komende jaren zal er echter wat moeten veranderen. Hiervoor hoort de gemeente graag van alle betrokkenen hoe dit beleid voor de daaropvolgende jaren verder vormgegeven kan worden.

Met het oog op de termijn voor subsidies, aanbesteding kermis en locatiekeuze voor het Stadsfeest, heeft het college van B&W een keuze gemaakt voor het beleid in 2012. Voor de hierop volgende jaren hoort de gemeente graag van alle betrokkenen waar wensen en aandachtspunten liggen. Vervolgens kan er een meerjarenbeleid worden vastgesteld. De structurele subsidies 2012-2014 zijn voor enkele evenementen vastgelegd.

Voor 2012 geldt dat het Stadsfeest het Simonsplein als hoofdlocatie heeft en dat beide kermissen dat jaar op het Marktplein plaatsvinden. De terrassen op het Simonsplein komen tijdens het stadsfeest 2012 te vervallen en er zullen strikte veiligheidseisen worden gesteld aan de hoeveelheid mensen op het plein. Bleekpop blijft op haar huidige locatie.

Het fietsparkeren krijgt twee hoofdlocaties: Varkensweide en(achterkant) Marktplein. Daarmee is de Waterstraat fietsvrij. De kermis blijft in 2012 op het Marktplein.

Voor het evenementenbeleid 2012 – 2015 wordt in het voorjaar van 2012 een conferentie met organisatoren van evenementen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de binnenstad, kermisexploitanten, omwonenden en raadsleden georganiseerd. Dit moet leiden tot aanbevelingen voor een raadsvoorstel Evenementenbeleid 2012-2015 in het tweede kwartaal van 2012.

De centrale vraag die beantwoord moet worden is welke evenementenstad Doetinchem wil zijn de komende jaren. Daarbinnen dienen verschillende dilemma’s opgelost te worden. In de binnenstad staan grootschalige evenementen vaak op gespannen voet met het woongenot en de functie middenstand.

Evenementen en de profilering van het centrum zijn van economisch belang. Bij een gezonde regio hoort een gezonde stad met een gezond en vitaal centrum. Door een afname van de winkelfunctie als gevolg van digitalisering wordt de 24 uurs-beleving van een centrum steeds belangrijker. Diversiteit, ruimte voor ontmoeting en tijdelijke functies (waaronder evenementen) dienen zich nadrukkelijk aan. Dit kan op gespannen voet staan met de woonfunctie van de binnenstad.Ander nieuws