Header image

Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening officieel van start

DOETINCHEM - Niet langer eindeloos zoeken naar de juiste vrijwilligersorganisatie, maar direct een match naar de juiste organisatie.

Dat is het idee achter het Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening. Woensdag 26 oktober werd het nieuwe initiatief van Stichting IJsselkring en de gemeente Doetinchem officieel gelanceerd. Vanaf 1 november is het nieuwe meldpunt ‘in de lucht’. Het nieuwe Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening is vanaf 1 november van maandag- tot en met donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Inwoners van de gemeente Doetinchem die niet weten bij welke vrijwilligersorganisatie hun (hulp)vraag thuishoort, kunnen met het Meldpunt contact opnemen. De vrijwilliger van het Meldpunt gaat op zoek naar die organisatie die in de vraag kan voorzien. Soms kan dit direct of binnen een redelijke termijn. “Het Meldpunt wil voorkomen dat mensen zelf de vele vrijwilligers organisaties moeten afbellen. Het doel is dan ook om de hulpvrager en de hulpdienst met elkaar in contact te brengen”, aldus wethouder Otwin van Dijk.

De belangrijkste taak van het Meldpunt is bemiddelen. Bij het Meldpunt zijn daarvoor de contactgegevens van vrijwel alle vrijwillige hulpdiensten binnen de gemeente bekend. Henny van der Kracht, directeur van IJsselkring en voorzitter van het Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten: “Ook het Meldpunt wordt gerund door vrijwilligers. Deze gaan op zoek naar de juiste persoon bij een organisatie die de gestelde hulp- of dienstvraag kan oplossen. Uitgangspunt is dat mensen maar één keer hoeven te bellen. Is het antwoord niet direct te geven, dan wordt het uitgezocht en wordt er teruggebeld.”

Het Meldpunt is bedoeld voor inwoners van de gemeente Doetinchem met een hulpvraag op het gebied van de vrijwillige dienstverlening binnen zorg en welzijn. Daarnaast kunnen ook vrijwilligersorganisaties en professionele zorg- en welzijnsinstellingen bij het Meldpunt terecht voor informatie.

Naast contactgegevens is bij het Meldpunt ook bekend welke activiteiten de verschillende vrijwilligersorganisaties ontplooien en wat de doelgroepen zijn. Zo zijn er contacten met organisaties die werken voor ouderen, zieken en gehandicapten. Maar ook met belangenorganisaties, kerkelijke instellingen en ouderenbonden. “Het gezamenlijke aanbod varieert van een oppasdienst voor een dementerende bejaarde tot een klussendienst, van een ontmoetingsbijeenkomst tot het invullen van een formulier, van computerhulp tot een maaltijdservice”, aldus de initiatiefnemers.

Het Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoon-nummer (0314) 345 671 of per e-mail meldpunt@ijsselkring.nl. Buiten kantoortijden staat een antwoordapparaat aan. Na inspreken wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen.Ander nieuws