Header image

Maatschappelijke Beursvloer, een écht Achterhoeks evenement

DOETINCHEM- Op 26 april vindt De Maatschappelijke Beursvloer plaats in Stadion de Vijverberg te Doetinchem. Dit is een écht Achterhoeks evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod met gesloten beurs in de meest brede zin van het woord. Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Goed voorbereide afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties, bedrijven, serviceclubs, gemeente, fondsen, scholen, provincie en media vinden elkaar.

Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit het leggen van nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Met als doel het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis en advies, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten, ruimten en creativiteit. Alles zonder dat daarbij de portemonnee getrokken wordt. Nieuwe allianties worden gesloten. Allianties die naast concrete activiteiten die leiden tot betrokkenheid, inspiratie, plezier en een betere samenleving.

De Maatschappelijke Beursvloer wordt georganiseerd door stichting M8erhoek, een stichting die zich inzet voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de Achterhoek. M8erhoek werkt hierin samen met ABN-AMRO Oost Gelderland en een beurscomité samengesteld uit 5 beslissers uit het bedrijfsleven en Stichting IJsselkring.

Maatschappelijke organisaties worden geholpen om hun activiteiten met ondersteuning uit het bedrijfsleven te optimaliseren. M8erhoek helpt bedrijven om een invulling te geven aan een maatschappelijk betrokken manier van ondernemen. Geïnteresseerde maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de Achterhoek met een maatschappelijk betrokken manier van ondernemen zijn van harte welkom op de Maatschappelijke Beursvloer.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via www.M8erhoek.nl.Ander nieuws