Header image

Landkaart wegwerkzaamheden Doetinchem-West

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem is deze week begonnen met de verbetering van de wegen ten westen van het centrum. Voor een betere aansluiting op de aan te leggen Ruimzichtlaan, worden de wegen opnieuw ingericht. Twee weken geleden is de startflyer onder buurtbewoners verspreid. Deze week wordt een plattegrond bij de buurtbewoners bezorgd. Deze plattegrond geeft een overzicht van het hele gebied en de verschillende fasen van wegwerkzaamheden. In de bijlagen bevindt er een mailkaart die specifiek ingaat op de eerste 3 fasen waarmee de werkzaamheden worden gestart. Voor vragen kan men terecht bij toezichthouder H.P. de Jong. Iedere dinsdagochtend houdt hij spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur in de bouwkeet van Temmink aan de Loolaan (zijde Keppelseweg). Tijdens kantooruren is hij telefonisch bereikbaar op 06-83162602. De meeste actuele informatie over de wegwerkzaamheden is te vinden op www.doetinchem.nl/centrumwest.

Ander nieuws