Header image

Landgoed Slangenburg krijgt meer natuur

DOETINCHEM - Er komt meer natuur in het gebied rond kasteel Slangenburg. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 27 april besloten om mee te werken aan de aanleg van deze nieuwe natuurgebieden. Met deze nieuwe natuur wordt de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied versterkt. De nieuwe natuurgebieden op Landgoed Slangenburg komen op vijf verschillende percelen, met een totale oppervlakte van 17 hectare. De aanleg is een initiatief van de Dienst Landelijke Gebied, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland. De aanpassingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de verplichting van Gedeputeerde Staten om voor 2013 de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied te versterken. Op de percelen worden zowel vochtige als droge heischrale graslanden en blauwgraslanden gerealiseerd. Dit zijn niet-bemeste gronden, waardoor de oorspronkelijke flora en fauna zich weer kan herstellen. Hiervoor zal op het gehele terrein de bouwvoor (de bovenste 10 à 30 centimeter) worden afgegraven. Ook komen er poelen, bedoeld als voortplantingswater voor de boomkikker. Omdat de vijf percelen op dit moment de bestemming ‘agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden’ heeft en een klein gebied ‘bosgebied met natuurwaarden’, is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Om de aanleg toch zo snel mogelijk te laten beginnen, heeft het college van Doetinchem besloten om via een projectbesluit te werken. Dit verkort de procedure met tien tot twaalf weken, waardoor de de provinciale deadline van 2013 haalbaar is. Zodra het projectbesluit wordt gepubliceerd, is er gedurende vier weken inspraak mogelijk. Deze termijn is korter dan gebruikelijk (normaal zes weken). Het college heeft hiertoe besloten, omdat de initiatiefnemer in de afgelopen periode al actief heeft gecommuniceerd met de buurtbewoners. Ook voldoen de plannen aan de gestelde richtlijnen voor waterbeheer, flora en fauna, milieu en cultuurhistorie. Voor de omliggende agrarische activiteiten vormen de plannen geen belemmering.

Ander nieuws