Header image

Kritieke datum project Iseldoks Doetinchem verschoven

DOETINCHEM - In het in mei overeengekomen contract tussen KWP en de gemeente Doetinchem voor het nieuwbouwplan Iseldoks is de datum van 1 december 2011 opgenomen als laatste mogelijkheid tot ontbinding.

Iseldoks, voorheen bekend als Hamburgerbroek Noord, is het gebied tussen de Oude IJssel, de C. Missetstraat en het voormalig Intermeco-terrein. Het college heeft met instemming van KWP besloten deze periode te verlengen tot 1 maart 2012.

In de overeenkomst zijn drie voorwaarden genoemd, waaraan voldaan moet zijn voordat de overeenkomst rechtsgeldig wordt. Tot 1 december konden partijen besluiten afscheid van elkaar te nemen als aan die voorwaarden niet zou worden voldaan. Het gaat om de voorwaarden: Een akkoord over de concerngarantie van de Kondor-Wesselsgroep(KWP), een aanvraag eerste bouwvergunning eerste fase voor het Intermecoterrein en afzet huur- en zorgwoningen.

Voor wat betreft de concerngarantie heeft KWP verklaard dat deze in de door de gemeente bedoelde zin kan worden verschaft. Het feitelijk afgeven van deze garantie zal gebeuren op het moment van een onherroepelijke overeenstemming tot afname van het vastgoed.

Op 29 september heeft KWP de bouwvergunning voor de 1e fase Iseldoks aangevraagd. Het college moet helaas constateren dat de onderhandelingen tussen woningcorporatie Sité Woondiensten en KWP nog niet zijn afgerond. Op 25 november heeft KWP nog een aanbieding gedaan, gebaseerd op een aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp.

Deze extra tijd geeft partijen de ruimte om tot een oplossing te komen. De consequentie daarvan is dat er voor 1 december geen onherroepelijke overeenstemming is. Het college gaat er wel van uit dat deze in het verschiet ligt. Dit maakt het wenselijk om de einddatum van 1 december 2011 te verschuiven naar 1 maart 2012.Ander nieuws