Header image

Kinderen uit Doetinchem in actie voor La Libertad

DOETINCHEM - Op woensdagochtend 23 maart doen 55 kinderen van de basisscholen OBS Hogenkamp en De Kleine Prins mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water.

Zij lopen 6 kilometer met 6 liter water in een rugzakje, net als veel van hun leeftijdsgenootjes dat gewend zijn te doen in La Libertad, Nicaragua.

In de aanloop van de sponsorloop krijgen de leerlingen een gastles van een deskundige van Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) over drinkwater en sanitatie in het algemeen en over de lokale situatie in Nicaragua. De kinderen worden zo bewuster van het belang van schoon drinkwater in de wereld.

De leerlingen worden feestelijk onthaald met muziek en een traktatie woensdagochtend 23 maart om ongeveer 10.45 uur op het plein (markt) voor het Gemeentehuis.

Wandelen voor Water is een landelijk evenement, mede georganiseerd door Aqua for All. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar diverse water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden.

In Doetinchems’ partnergemeente La Libertad ondersteunt Waterschap Rijn en IJssel op initiatief van DOS, en samen met haar waterpartners, Vitens-Evides International en Leaf en de gemeente aldaar, bij de uitvoering van het waterproject met de doelstelling: “Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening in La Libertad door verbeteringen aan te brengen in de gehele waterketen”. Door de realisatie van vier putten krijgen ongeveer 80 kinderen direct toegang tot schoon drinkwater. Dit water is ook beschikbaar voor hun families en omwonenden, zo’n 500 mensen.

Meer informatie over de projecten van DOS en Aqua for all is te vinden op www.dos-doetinchem.nl, www.aqua4all.nl en www.wandelenvoorwater.nlAnder nieuws