Header image

KERSTMARKT op het Metzo College.

DOETINCHEM - Als een van de eersten organiseren wij op donderdag 16 december weer onze kerstmarkt van 18.30-21.30 uur, Maria Montessoristraat 5 Doetinchem.

Als school vinden we het belangrijk om samen met de leerlingen stil te staan bij Kerst. De wijze waarop we dit doen verschilt per jaar, waarbij we hebben afgesproken dat een invulling d.m.v. een Kerstmarkt tweejaarlijks zal plaatsvinden. Aan de Kerstmarkt worden dit jaar drie Goede Doelen verbonden: Het eerste goede doel is: de financiële ondersteuning van het Projectplan “Scholen voor Gambia”. Dit plan is door de Katholieke Onderwijs Stichting (KOS) met zijn 14 aangesloten basisscholen geadopteerd en richt zich op 3 scholen: De London Corner School in Serekunda De Njaba Kunda basic school op de North Bank van de Gambia rivier De Jambur basic school in de South District Western Region Het doel van het project is om deze scholen te ondersteunen bij de bouw en het beheer van de schoolgebouwen en de deskundigheidsbevordering en scholing van de leerkrachten. Meer informatie is te vinden op: www.kos-gambia.nl Het tweede goede doel richt zich op:Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking. De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) is in oktober 1990 opgericht op initiatief van de gemeenteraad van Doetinchem en bestaat dit jaar dan ook 20 jaar! Sinds 1992 heeft Doetinchem een stedenband met La Libertad een plattelandsgemeente in Nicaragua. Deze vriendschapsband kent verschillende kanten. Leren van elkaar en ondersteuning van ontwikkeling zijn er twee van. Vanaf 2008 werkt de stedenband Doetinchem-La Libertad aan een voorlichting- en ontwikkelingsprogramma in het kader van de VN-Millenniumdoelen. Ook is de gemeente Doetinchem in 2008 een millenniumgemeente geworden. De projecten die DOS uitvoert vallen onder de millenniumdoelen 1, 2, 7 en 8 en hebben de thema’s: maaltijdvoorziening voor ouderen, onderwijs, water & sanitatie, huizenbouw en projecten ter stimulering van de locale economie. Meer informatie is te vinden op: www.dos-doetinchem.nl Het geld voor het derde goede doel is bestemd voor Karakter centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Doetinchem. Wat doet Karakter? Sommige kinderen of jongeren vinden het moeilijk om contact te maken, zijn snel bang, boos of hebben het gevoel dat niemand ze begrijpt. Het kan dan zijn dat ze een psychiatrische ziekte hebben. Voorbeelden hiervan zijn ADHD, autisme, depressie en een angststoornis. Die problemen hoeven ze niet in hun eentje op te lossen. Karakter is er speciaal voor deze kinderen en jongeren. Karakter ondersteunt deze kinderen en jongeren door gesprekken, therapieën en trainingen. Ze helpen hen bij het omgaan met hun psychiatrische probleem. Bij Karakter werken verschillende mensen: groepsleiders, artsen, psychologen, psychiaters en therapeuten. Ook is het belangrijk dat ouders meedenken. Zij kennen immers hun kind het best. Het geld zal worden besteed aan het inrichten van een speelhoek in de wachtkamer, b.v. speelgoed, tijdschriften/boeken/spelletjes, dit alles aan een nieuwe tafel plus stoelen. Meer weten over Karakter? Bekijk de website www.karakter.comAnder nieuws