Header image

Kavels Heideslag 21 september vrij op markt

DOETINCHEM - Ruim zeventig kavels in de nieuwe wijk Heideslag komen morgen, dinsdag 21 september, om 9.00 uur vrij op de markt. Hierbij is het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Daarom bivakkeren belangstellenden al enkele dagen bij het gebouw van de gemeente Doetinchem aan de Oude Terborgseweg. De wijk Heideslag is te om schrijven als een wijk waar het straks dorps wonen is. Het bestaande landelijke karakter en de groene landelijke omgeving zijn als uitgangspunt genomen voor de opzet van de wijk. Zo komen de woningen bijvoorbeeld niet op een vaste rooilijn te staan om een afwisselend los en landelijk straatbeeld te creëren. En worden zoveel mogelijk de bestaande kavelgrenzen gehandhaafd en bestaande wegen zoals landweggetjes en kerkpaden gebruikt. Daarnaast komt er een mix van woningtypen. Het type woning hangt voor een deel af van de ligging in het gebied. In het noorden van de wijk is de bebouwing dichter. Hier komen voornamelijk woningen voor starters. Bijvoorbeeld rijwoningen maar ook woningen die kunnen worden gebouwd in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. Richting het zuidelijk deel van de wijk is de bebouwing opener. Hier liggen de kavels voor vrijstaande woningen die gebouwd worden in particulier opdrachtgeverschap.

Ander nieuws