Header image

Kans op subsidie voor topvolleybalaccommodatie Doetinchem

DOETINCHEM - Er is een grote kans dat de Provincie Gelderland € 2 miljoen beschikbaar stelt voor de realisatie van een multifunctionele volleybalaccommodatie in Doetinchem. Het besluit is nog niet definitief. Gedeputeerde Staten heeft de subsidie voorgesteld aan Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten op 30 juni of zij het voorstel overnemen. De gemeente is verheugd over het voornemen van de Provincie, maar gaat wel eerst door met onderzoek. Topvolleybal en breedtesportvolleybal hebben in Doetinchem dringend behoefte aan een multifunctionele volleybalaccommodatie. Zo is het plafond van Rozengaarde te laag voor topvolleybal en zit de breedtesportvereniging Orion te verspreid over de stad en dat is niet wenselijk. Sinds enige tijd worden twee initiatieven bekeken die in aanmerking komen voor de functie topvolleybalaccommodatie: een nieuwe multifunctionele volleybalaccommodatie op sportpark Zuid en een verbouwing van Rozengaarde. Het plan voor sportpark Zuid is door particuliere initiatiefnemers ingediend. De hal voldoet aan alle eisen van de provincie. Onderwijs, topsport en breedtesport kunnen er samen gebruik van maken. Verder is het een uitstekende voorziening voor het organiseren van evenementen. Maar er moet zeer waarschijnlijk door de gemeente in het sportpark worden geïnvesteerd om de hal mogelijk te maken. Dat is een moeilijke factor, vooral in het licht van de komende bezuinigingen waardoor investeren in nieuw beleid niet verantwoord is. Het alternatief is een verhoging van het plafond van de huidige hal van Rozengaarde. Met een provinciale bijdrage van € 2,- miljoen kan het sportcomplex verbouwd worden tot een topsportaccommodatie. De komende periode gebruikt de gemeente om de kosten voor de beide plannen beter in beeld te krijgen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een budgettair neutrale overgang van Rozengaarde naar de multifunctionele volleybalaccommodatie op Zuid te maken. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk in oktober of de bouw op sportpark Zuid door kan gaan. Mocht dit besluit negatief zijn, dan kan meteen worden besloten over het alternatief bij Rozengaarde.

Ander nieuws